DETAIL KURZU

Telefonická komunikácia

Od:

MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia

Bratislava

Popis kurzu

Modul je určený pre účastníkov, ktorí sa vo svojej praxi stretávajú s potrebou vedenia profesionálnych telefonátov. Účastníci budú mať možnosť spoznať vplyv ich správania na image firmy, v ktorej pracujú. Spoznajú svoje silné stránky a rozvojové možnosti v oblastiach práce s hlasom, komunikácie, ako i celkového vedenia telefonátov, čím zvýšia profesionalitu a zachovanie pozitívneho dojmu u partnera.

Obsah kurzu

 • Zákaznícka orientácia
 • Vytvorenie profesionálneho dojmu z telefonátu
 • Význam hlasu v telefonickej komunikácii
 • Techniky zdokonaľovania práce s hlasom
 • Štruktúra telefonátov – štandardy telefonickej komunikácie
 • Ako zaujať – minútové pravidlo
 • Vedenie rozhovoru prostredníctvom otázok
 • Aktívne počúvanie
 • Najčastejšie chyby pri komunikácii
 • Typológia náročných volajúcich, zvládnutie jednotlivých typov
 • Zásady riešenia sťažností
 • Modelové situácie – nácvik zvládnutia situácií z praxe

Metódy a nástroje našich tréningov:

 • Facilitovaná práca v skupinách – úlohy a prípadové štúdie
 • Diskusie a zdielanie názorov, výmena skúseností
 • Modelové situácie s videonahrávkami a spätná väzba pre účastníkov a prípadne aj shaddowing a následný koučing
 • Sprostredkovanie teórie, praktických skúseností a poznatkov lektora formou prezentácie

Cieľová skupina

zákaznícka podpora, obchodníci, recepčné

Kontaktná osoba

Martina Vyskočová
+421 911 878 107
martina@mvakademia.sk

Hodnotenie
Organizátor