Detail kurzu

Kaderník - kaderníčka - 450 hod.

Pro scholaris

Popis kurzu

  • akreditovaný kurz Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Cieľom kurzu je aby absolvent vzdelávacieho programu samostatne zvládal všetky kadernícke úkony s využitím nových moderných trendov pri ich výkone. 

Počas praxe: Začiatok praxe začína skúšaním si prebraného učiva vzájomne t.j. sami na sebe. Následne podľa pokynov lektoriek si každý účastník zabezpečí svojich modelov samostatne.

Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky absolvent dostane Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

Na základe tohto osvedčenia môže absolvent požiadať o vykonanie Skúšky odbornej spôsobilosti na živnostenskom úrade potrebnej k založeniu živnosti. Živnostenská skúška nie je súčasťou kurzu.

Obsah kurzu

Cieľom kurzu je aby absolvent vzdelávacieho programu samostatne zvládal všetky kadernícke úkony s využitím nových moderných trendov pri ich výkone. Absolvent získa poznatky o materiáloch používaných v odbore, bude vedieť aplikovať jednotlivé materiály na vlasy a vlasovú pokožku s ohľadom na ich zloženie a vlastnosti. Naučí sa charakterizovať anatómiu kože, biochemické procesy v pokožke, anatómiu vlasu, funkcie vlasu, cyklus rastu vlasov, choroby vlasov, popísať pigmentáciu vlasov, proces tvorby pigmentu. Bude vedieť poradiť a vysvetliť význam starostlivosti o vlasy, využívať pomôcky a prostriedky na umývanie a regeneráciu vlasov. Bude ovládať technologický postup pri vodovej ondulácii, ondulácii železom, strihaní, preparácii, odfarbení, farbení vlasov a aplikácii vlasových masiek. Naučí sa vytvoriť dámsky aj pánsky strih. Bude poznať pracovný postup pri zábaloch, obkladoch na vlasy, súčasnú účesovú tvorbu, spoločenské účesy, výrobu vlasových doplnkov a úpravu parochní. Naučí sa poznávať kožné choroby, ich prejavy a príčiny, pripraviť si pracovisko, používať pracovné prostriedky a zariadenia a zabezpečiť ich bežnú údržbu a zaistiť bezpečnosť pri práci. Bude ovládať základné ekonomické pojmy a súvislosti ekonomických javov, právne formy podnikania a základné ustanovenia z oblasti pracovného práva. 

  • Spôsob ukončenia kurzu – písomná a praktická záverečná skúška
  • Získanie osvedčenia s celoštátnou pôsobnosťou

Cieľová skupina

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon v oblasti kaderníckych služieb.

  • podmienkou je ukončené stredoškolské vzdelanie
Poznámka k cene

Cena pre samoplatcov. V cene je zahrnutý materiál, ktorý je potrebný k praktickej časti kurzu

Kontaktná osoba

Ing. Jana Gežová
+421 910 592 969
projekty@soaza.sk

Hodnotenie
Organizátor