Detail kurzu

Kozmetik - kozmetička - 450 hod. (v cene kurzu prístrojové ošetrenia Skinn scrubber, ošetrenie ultrazvukom, ošetrenie Darsonvalizácia)

Pro scholaris

Popis kurzu

  • akreditovaný kurz Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda všetky kozmetické úkony starostlivosti o pleť a ruky. Má poznatky z oblasti kozmetiky, dermatológie a dekoratívnej kozmetiky.

Počas praxe: Začiatok praxe začína skúšaním si prebraného učiva vzájomne t.j. sami na sebe. Následne podľa pokynov lektoriek si každý účastník zabezpečí svojich modelov samostatne.

Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky absolvent dostane Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

Na základe tohto osvedčenia môže absolvent požiadať o vykonanie Skúšky odbornej spôsobilosti na živnostenskom úrade potrebnej k založeniu živnosti. Živnostenská skúška nie je súčasťou kurzu.

Obsah kurzu

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda všetky kozmetické úkony starostlivosti o pleť a ruky. Má poznatky z oblasti kozmetiky, dermatológie a dekoratívnej kozmetiky, má poznatky o materiáloch používaných v odbore, vie aplikovať jednotlivé kozmetické prípravky s ohľadom na ich zloženie a vlastnosti. Dokáže klientovi odborne poradiť v starostlivosti o pleť. Pozná mechanické poškodenie pokožky, vírusové ochorenia, ekzémy, mykotické infekcie kože, benígne a malígne kožné zmeny. Ovláda skladbu kože, funkciu kože, biochemické procesy prebiehajúce v pokožke, úlohu a funkciu buniek v ľudskom organizme. Vie diagnostikovať a určiť typ pleti a ošetrenie na základe typu pleti. Ovláda pracovné úkony v kozmetických službách, ich indikácie a kontraindikácie: povrchové čistenie, hĺbkové čistenie, masáž tváre, krku, dekoltu, farbenie mihalníc, formovanie a farbenie obočia, aplikácia masiek, parafínovej masky, depilácia, líčenie, manikúra, lakovanie nechtov rúk. Vie použiť kozmetické prístroje, dodržiavať bezpečnosť a hygienu pri práci. Ovláda zásady vedenia administratívy a účtovania v prevádzke. Má teoretické poznatky z oblasti hygieny, bezpečnosti a prvej pomoci, pozná pravidlá všeobecnej hygieny, ovláda hygienu práce, pozná hygienu prevádzkarne. Ovláda činnosti spojené s preventívnou a dekoratívnou kozmetikou. Vie si samostatne pripraviť pracovisko, používať pracovné prostriedky, zariadenia a zabezpečiť ich bežnú údržbu. 

  • Spôsob ukončenia kurzu – písomná a praktická záverečná skúška
  • Získanie osvedčenia s celoštátnou pôsobnosťou

Cieľová skupina

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon v oblasti kozmetických služieb.

  • podmienkou je ukončené stredoškolské vzdelanie
Poznámka k cene

Cena pre samoplatcov. V cene je zahrnutý materiál, ktorý je potrebný k praktickej časti kurzu

Hodnotenie
Organizátor