DETAIL KURZU

Profesionálna angličtina pre SK PRES/ Professional English for SK PRES

Od:

Academia Istropolitana Nova

Svätý Jur

Popis kurzu

Professional English for SK PRES je 3-dňový špecializovaný intenzívny kurz anglického jazyka a nácviku veľmi konkrétnych jazykových prostriedkov a zručností, ktoré sa uplatňujú pri rokovaniach v orgánoch Rady EÚ. Naším cieľom je, aby účastníci mali po kurze v rukách súbor anglických výrazov a odporúčaní, ako a kde ich vhodne použiť na základe vlastnej skúsenosti zo simulovaných rokovaní v menšej skupine.

Obsah kurzu

  • úradný jazyk rokovaní (vhodná formulácia otázok, právnická angličtina, vedenie zasadnutí, zhrnutie diskusií, prezentácia záverov, atď.)
    • písomný prejav (používanie „šablón“ pre rozličné písomné útvary, špecifické frázy pre program, poznámky, uvítaciu reč, tlačové konferencie, atď. )
  • neformálny jazyk (bežná spoločenská konverzácia, telefonická konverzácia, atď.)

Cieľová skupina

Ide o kurz, ktorý určite ocenia všetci pracovníci pripravujúci sa na vedenie rokovaní, ich zástupcovia, delegáti a ďalší, ktorí sa budú podieľať na výkone predsedníctva SR v Rade EÚ, či pri príprave podkladov, alebo správ, kontaktovaní delegátov z ďalších krajín, EÚ inštitúcií a pod. U účastníkov sa predpokladá dobrá znalosť anglického jazyka a postupov v EÚ.

Certifikát Certifikat AINova

Kontaktná osoba

Marta Jendeková
+421 2 44970452-53
es@ainova.sk

Hodnotenie
Organizátor