Kurz: Praktické otázky vymáhania súdnych rozhodnutí v občianskom súdnom konaní - aktuálne otázky exekučného konania

Popis kurzu

 • Postavenie súdneho exekútora a predpoklady na výkon funkcie súdneho exekútora,
 • Zodpovednosť súdneho exekútora,
 • Návrh na vykonanie exekúcie,
 • Exekučné tituly,
 • Účastníci konania,
 • Súčinnosť podľa § 34 Exekučného poriadku,
 • Odklad exekúcie,
 • Návrh na zastavenie exekúcie,
 • Spôsoby vykonávania exekúcie,
 • Koncepčné otázky súčasného Exekučného poriadku (EP),
 • Problematické ustanovenia EP de lege lata a de lege ferenda,
 • Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke vo vzťahu a sociálne aspekty.
 • DiskusiaCieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností.Poznámka k cene

Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnost - 5 % zľava, 3 - 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava, 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 15 % zľavaKontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor