Kurz: VCA-VOL Základy bezpečnosti pre vedúcich zamestnancov v prevádzke

Popis kurzu

Cieľom školenia je vytvoriť povedomie o bezpečnosti a pripraviť Vás na skúšku VCA VOL. Výstupom úspešného absolvovania skúšky je certifikát „Safety for Operational Supervisors SCC“ platný 10 rokov, ktorý je potrebný všade tam kde sa VCA VOL vyžaduje, najmä v Holandsku, Belgicku, Dánsku, Nórsku, Luxembursku, Nemecku, Švajčiarsku a Rakúsku. Certifikát VCA VOL pre vedúcich pracovníkov je aj jednou z podmienok pre certifikáciu spoločnosti. Zároveň sa certifikát VCA VOL vyžaduje u tých spoločnosti , ktorý majú živnostníkov a tí v spoločnosti, ktorá žiada certifikciu VCA (SCC) musia preukázať VCA VOL certifikát – požiadavka VCA (SCC) viď príloha C – checklist SCC 2008/5.1

Test je možné robiť len elektronicky v anglickom jazyku.Obsah kurzu

 1. Úvod
 2. Spôsob myslenia
 3. Predpisy
 4. Zodpovednosti
 5. Pohyb, premiestňovanie
 6. Manipulačné zariadenia (ručné a mechanické)
 7. Pracovné zariadenie
 8. Nebezpečné látky
 9. Požiare a výbuchy
 10. Elektrina
 11. Žiarenie
 12. Hluk a vibrácie
 13. Práca vo výškach
 14. Zváranie
 15. Stiesnené priestory
 16. Atex – zóny s nebezpečenstvom výbuchuCieľová skupina

Školenie VCA VOL potrebujete pre vlastnú bezpečnosť a pre bezpečnosť ľudí, ktorých vediete ako vedúci pracovník.Certifikát

Diplom - Safety for Operational Supervisors SCC vydaný Vinçotte Academy (Belgium), platný 10 rokovPoznámka k cene

v prípade úspešného zvládnutia testu vydanie diplomuKontaktná osoba

Marianna Kuchárová
+421 948 034 135
info@snrcertification.sk


Organizátor