DETAIL KURZU

MSA – Spôsobilosť meracích systémov

Od:

DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Vysvetlenie účelu a dôvodov pre aplikáciu analýz spôsobilosti meracích systémov, správne nasadenie jednotlivých metód pre štúdiu spôsobilosti v závislosti na používanom meracom systéme. Rozšírenie vedomostí v oblastí štatistických metód riadenia.

Obsah kurzu

  • Základné pojmy, účel a terminológia
  • Vývojový diagram použitia analýzy meracích systémov,
  • Popis variability (stabilita, strannosť, linearita, opakovateľnosť a reprodukovateľnosť)
  • Rozlišovacia schopnosť systému merania
  • Stratégia a príprava na posudzovanie systému merania
  • Štúdie spôsobilosti priamo ukazujúceho systému merania /kvantítatívne ú­daje/
  • Štúdie porovnávacích systémov merania / atributívne, kvalitatívne údaje/
  • Rôzne grafické a analytické metódy

Cieľová skupina

Kurz je určený predovšetkým pre pracovníkov stredného a nižšieho manažmentu a odborným pracovníkom v oblasti manažmentu kvality (majster, vedúci tímov, inšpektori kvality a pod.).

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu s neobmedzenou platnosťou Poznámka k cene

10% zľava pri objednaní cez internet

Kontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421 2/444 552 82
daniela.matyasova@dnvgl.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Zarezervovať