Detail kurzu

Projektový manažment pre neprojektových ľudí

eventive, s. r. o .

Popis kurzu

Cieľom tréningu je oboznámiť účastníkov o princípoch riadenia projektov. Naučiť ich efektívne plánovať, realizovať a vyhodnocovať výsledky projektu využívaním moderných metód projektového manažmentu.Obsah kurzu

 • Úvod do projektového riadenia, základné princípy projektového manažmentu, definovanie projektu a projektového manažmentu.
 • Životný cyklus projektu, vymedzenie úloh jednotlivých členov tímu, role v projektovom riadení.
 • Inicializácia projektu. Situačná analýza. Východiskové podmienky.
 • Záujmové skupiny (Stakeholders) projektu a práca s nimi.
 • Formulácia hlavných a špecifických cieľov projektu, definovanie priorít.
 • Plánovanie projektu, zostavenie podrobného popisu jednotlivých aktivít. Work breakdown structure.
 • Časový harmonogram projektu, tvorba časových rezerv, sieťové grafy, plánovanie a využitie zdrojov projektu.
 • Tvorba rozpočtu projektu, finančné riadenie projektu pri jeho realizácii.
 • Riadenie projektových úloh – tímová práca a komunikácia, komunikačný systém projektu, tvorba konsenzu, rozhodovanie, riadenie projektového tímu.
 • Proces monitorovania a kontroly projektu.
 • Identifikácia a riadenie projektových rizík, manažment zmien v projekte.

Po absolvovaní kurzu získajú účastníci poznatky z teórie a metodológie projektového riadenia a budú schopní samostatne pripraviť, realizovať a hodnotiť jednoduchší projekt. Vzhľadom na svoju pôvodnú profesiu, budú schopní zastávať niektorú z odborných funkcií v projektovom tíme prípadne funkciu vedúceho projektu

Cieľová skupina

 • vedúci oddelení bez praktických a teoretických skúseností z projektového riadenia
 • majitelia firiem
 • majstri, lídri
 • ľudia, ktorí majú záujem  a potrebujú v práci projektové riadenie
Certifikát certifikát Poznámka k cene

Celková cena zahŕňa: Dvojdňový tréning, pracovný materiál, občerstvenie (2x coffee break/deň), obed

Kontaktná osoba

Nikola Sedláčková
+421 907 403 253
nikola@eventive.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať