Praktické kroky zavedenia, efektívneho používania a štandardizácie metódy 5S v organizácii

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu je pripraviť účastníkov na zavádzanie metódy 5S v organizácii prostredníctvom on-the-job tréningu, oboznámenie s praktickými krokmi pri jej zavádzaní a následnom efektívnom používaní.

Cieľová skupina

Manažéri, špecialisti výroby, údržby, technici BOZP, zodpovední za včasnú identifikáciu, evidenciu a následnú kvantifikáciu existujúcich problémov a bezpečnostných rizík. Majstri a tímoví lídri výrobných prevádzok, pracovníci útvaru údržby. Mienkotvorní operátori, zodpovední za zaškoľovanie novoprijatých pracovníkov. Skladníci a manipulanti.

Obsahová náplň

 • 5S – ÚVOD;
 • HLAVNÉ CIELE ZAVEDENIA A ŠTANDARDIZÁCIE 5S,

  Miesto 5S v systéme kvality,

  Význam 5S a prínosy dobre zavedeného systému 5S,

  Aplikácia 5S

 • DEFINÍCIAKĽÚČOVÝCH „S“,

  SEIRI / Organisation / Organizácia,

  SEITON / Neatness / Poriadok,

  SEISO / Cleaning / Čistota

  SEIKETSU / Štandardizácia

  SHITSUKE / Disciplína

 • PDCA V PRAXI

  ROČNÝ PLÁN 5S AUDITOV A REAUDITOV

  PRÁCA 5S TÍMU AUDITOROV – METODIKA

  PRÁCA PRACOVNEHO TÍMU – METODIKA

  ČASOVÝ PLÁN 5S AUDITU DEŇ „D“

Lektor:
Ing. Dušan Plichta, EOQ Quality Systems Manager

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Lucia Horňáková
mobil: +421 903 580 019
e-mail: hornakova@tuvslovakia.sk

Adresa
Hraničná 2, 040 17 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/482 912 71
mobil: +421 903 580 019
email: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
web: www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie

Adresa
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava Zobraziť na mape