VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONA O DPH V PRAXI + NOVELA DPH od 1.1.2017 (v praktických príkladoch)

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Seminár je zameraný na vybrané problematické ustanovenia zákona o DPH, ktoré daňovým subjektom spôsobujú problémy pri ich aplikácií v praxi. Súčasťou seminára je aj výklad novely DPH od 1.1.2017

Cieľová skupina

Seminár je určený najmä firemným DPH špecialistom, účtovníkom, ekonómom ako aj širokej odbornej verejnosti, teda všetkým tým, ktorých táto problematika zaujíma.

Obsahová náplň

  • Otázka nesprávne aplikovaného režimu prenesenia daňovej povinnosti v stavebníctve podľa § 69 ods. 12 (ako vykonať opravu; kedy; kto);
  • Uplatňovanie DPH na tovary a služby súvisiace s majetkom, ktorý môže mať charakter osobnej spotreby;
  • Pravidlá pre určenie miesta dodania služieb § 15 a § 16 (napr. stavebné práce dodané subdodávateľsky do EU, služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť, práce na hnuteľnom hmotnom majetku, prijatie služby z tretej krajiny zdaniteľnou osobou a iné);
  • Vznik daňovej povinnosti § 19 (tovar, služby, služby prijaté z IČŠ alebo tretieho štátu a iné, prenesenie daňovej povinnosti v stavebníctve);
  • Dodanie a prenájom nehnuteľnosti (oslobodenie od dane, odpočítanie DPH, nájom, skladovanie vs. prenájom priestorov);
  • Odpočítanie dane platiteľom a uplatnenie práva na odpočítanie dane § 49 – 52;
  • Cezhraničné obchody s tovarom v rámci EU: dodanie tovaru do IČŠ § 43, nadobudnutie tovaru z IČŠ § 11, reťazové obchody § 17;
  • Oprava základu dane pri dodaní tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti § 25 a § 53 (zrušenie dodávky, zníženie ceny, reklamácia, skonto, storno faktúry, oprava chyby na faktúre);

2 ) Schválená novela zákona o DPH účinná od 1. januára 2017
- odložená účinnosť samozdanenia pri dovoze tovaru z tretích štátov,
- zmeny v úprave prenesenia daňovej povinnosti v stavebníctve § 69/12/j;
- nový inštitút náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly;
- úprava postupu zahraničnej osoby pri vrátení DPH

Lektor:
Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKDP, spoločnosť PKF Slovensko, s. r. o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z príjmov PO a DPH. Zapísaná v SKAU ako asistent audítora

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Vlasta Faithová
tel: +421 41/565 46 73
mobil: +421 903 340 456, +421 904 510 702
e-mail: educo-consult@educo-consult.sk

Adresa
Dom techniky, Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/565 46 73
mobil: +421 903 340 456, +421 904 510 702
email: educo-consult@educo-consult.sk
web: www.educo-consult.sk

Adresa
EDUCO – CONSULT s.r.o.
Vysokoškolákov 4, Žilina Zobraziť na mape