EXEKÚCIE, ZRÁŽKY ZO MZDY ZAMESTNANCA A VYBRANÉ TÉMY ZO ZÁKONNÍKA PRÁCE (ODSTUPNÉ A ODCHODNÉ, SOCIÁLNY FOND)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na školenie, na ktorom získate informácie o výkone zrážok z príjmu zamestnanca. Ide o problematickú tému, predovšetkým v prípade exekučných zrážok. Dozviete sa, aké sú povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa, čo nové prináša novela Exekučného poriadku, ako si poradiť s prednostnými, ale aj neprednostnými zrážkami. Školenie bude obsahovať aj vybrané témy zo Zákonníka práce, tentokrát zamerané na problematiku odstupného, odchodného a sociálneho fondu. Podrobný program školenia uvádzame nižšie.

Cieľová skupina

mzdové účtovníčky a účtovníci, pracovníci personálnych útvarov

Obsahová náplň

Novela Exekučného poriadku – legislatívne zmeny (rozšírenie dôvodov na zastavenie a odklad exekúcie, zmeny v osobnom bankrote, príkazy na začatie exekúcie bez potreby podania návrhu na vykonanie exekúcie apod.)

Druhy zrážok zo mzdy zamestnanca – prednostné a neprednostné zrážky zo mzdy, zrážky bez súhlasu zamestnanca, zrážky zo mzdy len so súhlasom zamestnanca

Zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia – zrážky zo mzdy podľa Exekučného poriadku a podľa zákona o správe a vymáhaní pohľadávok, zrážky v zmysle dohody o zrážkach zo mzdy podľa § 551 Občianskeho zákonníka, poradie zrážok zo mzdy

Mechanizmus výpočtu zrážok zo mzdy – určenie čistej mzdy a zvyšku čistej mzdy zamestnanca (povinného), výška nepostihnuteľnej sumy
 na povinného a na vyživovanú osobu, použitie tretinového systému v praxi, zrážky zo mzdy vo väčšom alebo v menšom rozsahu

Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa – oznamovacie a evidenčné povinnosti pri nástupe zamestnanca do zamestnanenia, počas jeho trvania a po jeho ukončení, súčinnosť zamestnávateľa, sankcie pri nedodržaní povinností

Odstupné a odchodné – povinnosť poskytnúť odchodné a odstupné, výška týchto plnení (aj v zmysle priaznivejšej úpravy napr. podľa kolektívnej zmluvy), dôvody na vrátenie odstupného, výnimka z poskytnutia odchodného, výplata odstupného a odchodného a dopady na zdravotné a sociálne odvody

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu – spoločné pravidlá pre tvorbu a použitie prostriedkov fondu – stravovanie, doprava do zamestnania, služby na kultúrne vyžitie a rekreáciu, sociálna výpomoc a pôžičky, príspevky zo sociálneho fondu z pohľadu daňovej problematiky a zdravotných a sociálnych odvodov

Lektor:
Ing. Iveta Matlovičová (je odborníčkou v oblasti mzdového účtovníctva v podnikateľskej aj vo verejnej sfére s dlhoročnou praxou metodika mzdových informačných systémov a autorkou odbornej publikácie MZDY PROFESIONÁLNE)

Termíny kurzov

15.06.2017

Trenčín - v čase od 9:00 do 15:00

Prihlásiť sa
16.06.2017

Bratislava - v čase od 9:00 do 15:00

Prihlásiť sa
19.06.2017

Malacky - v čase od 9:00 do 15:00

Prihlásiť sa
20.06.2017

Banská Bystrica - v čase od 9:00 do 15:00

Prihlásiť sa
21.06.2017

Trnava - v čase od 9:00 do 15:00

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Iveta Matlovičová
e-mail: info@mzdovaakademia.sk

Adresa
Bratislava, Trnava, Trenčín, Banská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 903 751 191
email: info@mzdovaakademia.sk
web: www.mzdovaakademia.sk

Adresa
Maxim s.r.o. - Mzdová akadémia
Dúbravská cesta 2, Bratislava Zobraziť na mape