Detail kurzu

Rekvalifikačný kurz KADERNÍK - KADERNÍČKA - záruka kvalitnej výučby . Dávame do pozornosti, od apríla 2024, si môžu zamestnaní aj nezamestnaní požiadať svoj príslušný Úrad práce o preplatenie rekvalifikačného kurzu, kde Vám dajú potrebné tlačivá, ktoré Vám potvrdíme v našej agentúre - taktiež organizujeme skúšku na odbornú spôsobilosť,na základe ktorej si môžete otvoriť živnosť.

Vzdelávacia agentúra AMOS-K, spol. s r.o.

Popis kurzu

- MOŽNOSŤ ZAŠKOLENIA NA BARBERA - individuálny prístup

- Učebné priestory sú chránené GERMICIDNÝM ŽIARIČOM, ktorý dezinfikuje priestor (ničí vírusy, baktérie, roztoče...) 

- Vyučujeme prezenčnou formou, podľa potreby a záujmu aj dištančnou

Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z bezpečnosti pri práci, prvej pomoci, z práva, z hygieny a epidemiológie,der­matológie, o chorobách kože a diagnostike vlasov, o odstraňovaní a usmrcovaní mikroorganizmov v prostredí a na predmetoch, o umývaní, strihaní, farbení,odfar­bovaní, preparácii a regenerácii vlasov, o tvorbe účesov, o zariadeniach kaderníckych miestnosti (nábytok), o kaderníckych pomôckach a funkciách pracovného náradia, o vlastnostiach a používaní chemických-vlasových prípravkov, používaných v kaderníckej profesii.

Z praktickej časti absolvent ovláda odborno-profesionálne zručnosti v oblasti všetkých technik kaderníckych úkonov, umývanie vlasov a masáž pokožky, vodovú onduláciu, strihanie krátkych a dlhých vlasov, farbenie a odfarbovanie vlasov, preparáciu a regeneráciu vlasov, tvorbu účesov z krátkych a dlhých vlasov. Ovláda správne používať všetky kozmetické – vlasové prípravky, podľa diagnózy vlasov a pokožky klienta. Vie si zariadiť vlastný salón kaderníckym nábytkom a kaderníckymi pomôckami. Vie poradiť zákazníkom, ako sa majú starať o svoje vlasy v domácom prostredí.

UMOŽŇUJEME POHYBLIVÚ FORMU VÝUČBY, NIE JE PODMIENKOU KURZ UKONČIŤ V TERMÍNE NA KTORÍ SA NASTÚPI,UMOŽŇUJEME VO VÝUČBE POKRAČOVAŤ AJ V ĎALŠOM TERMÍNE,NA KURZ JE MOŽNÉ NASTÚPIŤ AJ DO UŽ ROZBEHNUTEJ VÝUČBY A ZAMEŠKANÉ ABSOLVOVAŤ V NASLEDUJÚCOM TERMÍNE, BEZ NAVÝŠENIA POPLATKU.

Najbližšie termíny výučby:   

  • TERMÍNY V ROKU 2024:
  • od 11.03. - 17-.05.2024      od: 05.08. – 04.10.2024
  • od: 03.06. – 02.08.2024     od: 21.10. – 20.12.2024                                                  

-Výučba prebieha v dňoch pondelok až štvrtok: od 8,00 - cca 14,30 hod., plus individuálne konzultácie a prax

Organizujeme jednodňovú skúšku na overenie odbornej spôsobilosti. Na základe úspešného absolvovania skúšky o odbornej spôsobilosti sa získa OSVEDČENIE o úplnej kvalifikácii v danom odbore (osvedčenie je rovnocenné ako keby bola ukončená stredná škola v danom odbore), na základe ktorého sa môže otvoriť živnosť bez praxe, alebo garanta.

Termín skúšky: 17.06.2024 o 14,00 hod.                        

Poplatok za uvedenú skúšku je 240 €

  -------------------------------------------------

Výučba prebieha pod každodenným dohľadom hlavnej učiteľky v našom vlastnom kaderníckom salóne.

V POPLATKU ZA KURZ JE ZAHRNUTÝ VŠETOK MATERIÁL NA TEORETICKÚ AJ PRAKTICKÚ VÝUČBU, BEZ OBMEDZENIA PRÍPRAVKOV NA PRAX. V RÁMCI PRAXE, KAŽDÝ ÚČASTNÍK DOSTANE DO VLASTNÍCTVA DVA ZÁKLADNÉ HREBENE, NOŽNICE A JEDNÚ CVIČNÚ, DLHOVLASÚ HLAVU,VŠETOK ĎALŠÍ MATERIÁL NA PRAX ZABEZPEČUJE AGENTÚRA.


Obsah kurzu

PRIHLÁŠKY A BLIŽŠIE INFORMÁCIE na č. tel.:  0905123858,     02/44442205

ZĽAVY NAŠEJ AGENTÚRY:
-pri absolvovaní druhého rekvalifikačného kurzu z našej ponuky
je zľava 10%
-pri absolvovaní tretieho a ďalších kurzov z našej ponuky je
zľava 15%
---------------------------------------------------------

UMOŽŇUJEME POPLATOK  ZA KURZ UHRÁDZAŤ NA SPLÁTKY, PRVÁ SPLÁTKA JE MINIMÁLNE 400 €

PRI ZAPLATENÍ CELEJ SUMY NARAZ, NIE NA SPLÁTKY, NA ÚČET PRED OTVORENÍM KURZU, ALEBO NAJNESKÔR V DEŇ NÁSTUPU NA VÝUČBU DO POKLADNE, JE ZĽAVA Z PÔVODNEJ SUMY 1.050 € –5%,čiže za 995 €)

NAŠIM ABSOLVENTOM AJ PO SKONČENÍ REKVALIFIKÁCIE A PRI PREVÁDZKOVANÍ VLASTNEJ PRAXE, POSKYTUJEME BEZPLATNÉ KONZULTÁCIE KEDYKOĽVEK NA POŽIADANIE A BEZ ČASOVÉHO OBMEDZENIA.

INFORMÁCIE O ĎALŠÍCH NAŠICH AKTIVITÁCH NÁJDETE NA NAŠEJ STRÁNKE:
www.amosk.sk

mail: amosk@amosk.sk

Cieľová skupina

Kurz je určený každému, kto má záujem zmeniť svoju doterajšiu
profesiu a získať nové vzdelanie.
KURZ JE VHODNÝ PRE ŽENY AJ MUŽOV – PRE ÚPLNÝCH ZAČIATOČNÍKOV

Certifikát Osvedčenie-je akreditované Ministerstvom školstva SR, podľa najnovšieho zákona o celoživotnovaní. Osvedčenie vydavame aj v nemeckom, anglickom,talianskom, francúzskom, ,maďarskom, ruskom a španielskom jazyku Poznámka k cene

POPLATOK za kurz: 1.050 € -môže sa uhrádzať v 2-3 splátkach. Pri uhradení celej sumy naraz (nie na splátky) pred orením výučby na číslo účtu, aleno najneskôr v prvý den nástu pu na kurz, do pokladne, je zľava -5% z pôvodnej sumy.V poplatku je zahrnutý v

Kontaktná osoba

p. Gališová
+421 905 123 858
amosk@amosk.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať