Detail kurzu

Rekvalifikačný kurz KOZMETIK - KOZMETIČKA - záruka kvalitnej výučby.Dávame do pozornosti, od apríla 2024, si môžu zamestnaní aj nezamestnaní požiadať svoj príslušný Úrad práce o preplatenie rekvalifikačného kurzu, kde Vám dajú potrebné tlačivá, ktoré Vám potvrdíme v našej agentúre - taktiež organizujeme skúšku na odbornú spôsobilosť,na základe ktorej si môžete otvoriť živnosť.

Vzdelávacia agentúra AMOS-K, spol. s r.o.

Popis kurzu

  • - ZÁRUKA KVALITNEJ VÝUČBY 

   - Učebné priestory sú chránené GERMICIDNÝM ŽIARIČOM, ktorý dezinfikuje priestor (ničí vírusy, baktérie, roztoče...) 

   - Vyučujeme prezenčnou formou, podľa potreby a záujmu aj dištančnou. 


   Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z bezpečnosti pri práci, prvej pomoci, z práva, hygieny a epidemiológie, dermatológie, o kozmetických chybách a chorobách kože, vie posúdiť aktuálny stav a kvalitu pokožky, ovláda príčiny, prejavy a možné povolené kozmetické úkony pri kožných zmenách, vyvolaných kožnými chorobami. Pozná biochemické procesy v jednotlivých vrstvách pokožky a ich vplyv na farbu pokožky. Pozná zariadenia kozmetických salónov (nábytok), kozmetické pomôcky a chemické prípravky – ich skladbu a aplikáciu. Má informácie o nových trendoch v oblasti vývoja kozmetiky.

   Z praktickej časti má absolvent vzdelávacieho programu zručnosti v oblasti techniky kozmetických úkonov: masáži a ošetrení tváre, dekoltu a rúk,v technolo­gickom postupe pri farbení rias a obočia, v úprave a formovaní obočia, naparovaní tváre, v povrchovom a hĺbkovom čistení pleti, depilácii so studeným a teplým voskom. Má zručnosť pri nanášaní masky na tvár a základy líčenia.

   Vie poradiť zákazníkom v oblasti ošetrovania, predaja a používania kozmetických prípravkov.

   UMOŽŇUJEME POHYBLIVÚ FORMU VÝUČBY, NIE JE PODMIENKOU KURZ UKONČIŤ V TERMÍNE NA KTORÍ SA NASTÚPI,UMOŽŇUJEME VO VÝUČBE POKRAČOVAŤ AJ V ĎALŠOM TERMÍNE,NA KURZ JE MOŽNÉ NASTÚPIŤ AJ DO UŽ ROZBEHNUTEJ VÝUČBY A ZAMEŠKANÉ ABSOLVOVAŤ V NASLEDUJÚCOM TERMÍNE, BEZ NAVÝŠENIA POPLATKU.

   Najbližšie termíny výučby:   
   • TERMÍNY V ROKU 2024:
   • od 11.03. - 17-.05.2024     od: 05.08. – 04.10.2024
   • od: 03.06. – 02.08.2024     od: 21.10. – 20.12.2024 
    -Výučba prebieha v dňoch pondelok až štvrtok: od 8,00 - cca 14,30 hod., plus individuálne konzultácie a prax

   Naša agentúra organizujeme jednodňovú skúšku na overenie odbornej spôsobilosti.Na základe úspešného absolvovania skúšky o odbornej spôsobilosti sa získa OSVEDČENIE o úplnej kvalifikácii v danom odbore (osvedčenie je rovnocenné ako keby bola ukončená stredná škola v danom odbore), na základe ktorého sa môže otvoriť živnosť bez praxe, alebo garanta

   Najbližší termín:  12.06.2024 od 14,00 hod.

                                   11.04.2024 od 14,00 hod.

   Poplatok za uvedenú skúšku je 240 €

   ----------------------------------------------------------------------------

   EVIDOVANÍ NA ÚRADE PRÁCE,VYUŽITE BEZPLATNÚ REKVALIFIKÁCIU.

   Aj v tomto roku pre evidovaných na Úrade práce, umožňujeme poplatok za kurz uhradiť cez Úrady práce – (REPAS).

   Účastník kurzu nemusí agentúre uhrádzať žiaden poplatok vopred, celý poplatok za Vás hradí Váš príslušný Úrad práce, po skončení rekvalifikácie.

   Tlačivá k vyplneniu na vami vybranú rekvalifikáciu, získate na vašom príslušnom Úrade práce. Naša agentúra vám vyplní tlačivo „B“ a nastaví termín výučby tak, aby spĺňal termín začiatku výučby od podania vyplnených tlačív na ÚP, podľa požiadaviek Úradu práce

Obsah kurzu


ZĽAVY NAŠEJ AGENTÚRY:

 • pri absolvovaní druhého rekvalifikačného kurzu z našej ponuky

  je zľava 10%

 • pri absolvovaní tretieho a ďalších rekvalifikačných kur­zov

  z ponuky je zľava 15%

  -UMOŽŇUJEME POPLATOK  ZA KURZ UHRÁDZAŤ NA SPLÁTKY, PRVÁ SPLÁTKA JE MINIMÁLNE 400 €

  PRI ZAPLATENÍ CELEJ SUMY (nie na splátky) PRED OTVORENÍM VÝUČBY NA BANKOVÝ ÚČET,ALEBO NAJNESKÔR V DEŇ NÁSTUPU NA VÝUČBU DO POKLADNE,JE ZĽAVA Z PÔVODNEJ SUMY 980 € –5% (teda 930 €)

V poplatku za kurz je zahrnutý všetok materiál pre teoretickú aj praktickú výučbu, bez obmedzenia, nič sa počas výučby nedopláca, účastník výučby si nezabezpečuje žiadne pomôcky, potrebné k vyučovaniu, zabezpečuje ich agentúra. V POPLATKU ZA KURZ JE ZAHRNUTÁ AJ DEPILÁCIA CELÉHO TELA

NAŠIM ABSOLVENTOM AJ PO SKONČENÍ REKVALIFIKÁCIE A PREVÁDZKOVANÍ VLASTNEJ PRAXE, POSKYTUJEME BEZPLATNÉ KONZULTÁCIE KEDYKOĽVEK NA POŽIADANIE A BEZ ČASOVÉHO OBMEDZENIA.

--------------------------------------------------

INFORMÁCIE O ĎALŠÍCH NAŠICH AKTIVITÁCH NÁJDETE NA NAŠEJ STRÁNKE: www.amosk.sk
mail: amosk@amosk.sk

Cieľová skupina

Všetci, ktorí majú záujem pracovať v danom odbore alebo zmeniť
svoju doterajšiu profesiu, začať podnikať v danom odbore.
KURZ JE VHODNÝ PRE ŽENY AJ MUŽOV, AJ PRE ÚPLNÝCH ZAČIATOČNÍKOV

UMOŽŇUJEME POHYBLIVÚ FORMU VÝUČBY, NIE JE PODMIENKOU KURZ UKONČIŤ V TERMÍNE NA KTORÍ SA NASTÚPI,UMOŽŇUJEME VO VÝUČBE POKRAČOVAŤ AJ V ĎALŠOM TERMÍNE,NA KURZ JE MOŽNÉ NASTÚPIŤ AJ DO UŽ ROZBEHNUTEJ VÝUČBY A ZAMEŠKANÉ ABSOLVOVAŤ V NASLEDUJÚCOM TERMÍNE, BEZ NAVÝŠENIA POPLATKU.

Certifikát Osvedčenie-akreditované Ministerstvom školstva SR, podľa najnovšieho zákona o celoživotnom vzdelávaní. Osvedčenie vydavame aj v nemeckom, anglickom, španielskom, talianskom a fracuzskom jazyku Poznámka k cene

Poplatok za kurz 980 € sa môže uhrádzať v splátkach, prvá splátka je 500 €. Pri uhradení celej sumy naraz, nie na splátky, je zľava z pôvodnej sumy 980 € -5% , čiže za 930 €. Umožňujeme pohyblivú formu štúdia.

Kontaktná osoba

p. Gališová
+421 905 123 858
amosk@amosk.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať