EXEKUČNÉ ZRÁŽKY A INÉ ZRÁŽKY ZO MZDY ZAMESTNANCA

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Za správny výpočet zrážok zo mzdy zamestnanca je zodpovedný zamestnávateľ. Pri výpočte a realizácii zrážok postupuje v súlade s platnými právnymi predpismi, predovšetkým v súlade so Zákonníkom práce a Nariadením vlády SR o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia, ktoré je s účinnosťou od 1.1.2016 novelizované. Ako postupovať pri výpočte exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca? Čo je osobný bankrot? Aké sú novinky v legislatíve? Cieľom seminára je oboznámiť sa s aktuálnou legislatívnou úpravou, s výpočtom exekučných zrážok v praxi, aká výška nepostihnuteľných súm sa uplatňuje u jednotlivých kategórií zamestnancov, ako sa uplatňuje „tretinový systém“ a aké sú povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa.

Cieľová skupina

mzdové účtovníčky a účtovníci, pracovníci personálnych útvarov

Obsahová náplň

Druhy zrážok zo mzdy zamestnanca a ich poradie – zrážky podľa Zákonníka práce, zrážky v zmysle Exekučného poriadku a novej právnej úpravy od 1.7.2016 (zrušenie Občianskeho súdneho poriadku), dohoda o zrážkach zo mzdy podľa § 551 Občianskeho zákonníka prednostné a neprednostné zrážky zo mzdy, zrážky bez súhlasu zamestnanca a zrážky zo mzdy realizovateľné výhradne len so súhlasom zamestnanca, zrážky zo mzdy postihnuté výkonom rozhodnutia

Pojmy pri výkone zrážok zo mzdy – povinný, vyživovaná osoba (pojem maloletý), oprávnený, exekučný príkaz na začatie a na vykonanie exekúcie (ich doručovanie), dohoda o výkone zrážok zo mzdy medzi zamestnancom a zamestnávateľom (prípady, kedy je podmienkou pri výkone zrážok), poradie zrážok zo mzdy pri nástupu do nového zamestnania

Mechanizmus výpočtu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia – použitie tretinového systému (určenie čistej mzdy a zvyšku čistej mzdy povinného), výška nepostihnuteľných súm 
na povinného a na vyživovanú osobu, rozsah zrážok (zrážky zo mzdy vo väčšom alebo v menšom rozsahu), úhrada zrážok, výpočet zrážok na konkrétnych príkladoch

Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa pri výkone zrážok zo mzdy – oznamovacie a evidenčné povinnosti pri nástupe, počas trvania a pri skončení pracovného pomeru alebo dohody o práci vykonávanej mimopracovného pomeru, sankcie pri nedodržaní povinností (zápis údajov na zápočtovom liste zamestnanca, spracovanie a zaslanie prehľadu o vykonaných zrážkach), súčinnosť s exekútorom

Lektor:
Ing. Iveta Matlovičová (je odborníčkou v oblasti mzdového účtovníctva v podnikateľskej aj vo verejnej sfére s dlhoročnou praxou metodika mzdových informačných systémov a autorkou odbornej publikácie MZDY PROFESIONÁLNE)

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Iveta Matlovičová
e-mail: info@mzdovaakademia.sk

Adresa
Dúbravská cesta 2, 84104, Bratislava, Trnava, Trenčín, Banská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 903 751 191
email: info@mzdovaakademia.sk
web: www.mzdovaakademia.sk

Adresa
Maxim s.r.o. - Mzdová akadémia
Dúbravská cesta 2, Bratislava Zobraziť na mape