Detail kurzu

Profesionálna telefonická komunikácia

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

 • Zdokonaliť a naučiť účastníkov profesionálne komunikovať so zákazníkmi.
 • Naučiť účastníkov používať v rozhovoroch so zákazníkmi základnú štruktúru telefonického rozhovoru.
 • Rozvinúť schopnosť pracovníkov používať na zákaznícka orientovaný spôsob komunikácie.
 • Precvičiť v rámci modelových situácií základné typy telefonických rozhovorov.
 • Zlepšiť u účastníkov ich prácu s hlasom.

Obsah kurzu

Základné princípy profesionálneho telefonického kontaktu

 • vytváranie profesionálneho dojmu
 • profesionálna komunikácia a zrozumiteľné vyjadrovanie
 • štruktúra telefonického rozhovoru,

Profesionálna komunikácia

 • obsah vlastných rozhovorov
 • verbálna komunikácia – aktívne počúvanie
 • technika vysvetľovania, technika kladenia otázok, technika

  parafrázovania

 • pozitívne formulácie, formulácie orientované na zákazníka
 • postupy práce s „Holdom“

Tréning štandardných telefonických rozhovorov

 • informačný telefonický rozhovor, poskytovanie informácií
 • riešenie oprávnenej reklamácie

Zvládanie pripomienok zákazníkov

 • typy pripomienok
 • technika zvládania pripomienok

Práca s hlasom

 • intenzita hlasu
 • dynamika hlasu
 • zrozumiteľná artikulácia

Odchádzajúce telefonické rozhovory

 • štruktúra
 • základné princípy

Tréning modelových rozhovorov z praxe účastníkov


Cieľová skupina

Kurz „Profesionálna telefonická komunikácia“ je určený pre nových operátorov Call centier, ako aj pre všetkých, ktorí potrebujú na vysokej profesionálnej úrovni komunikovať so zákazníkom pomocou telefónu.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba


+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor