DETAIL KURZU

Profesionálna telefonická komunikácia

Od:

FBE Bratislava s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

 • Zdokonaliť a naučiť účastníkov profesionálne komunikovať so

  zákazníkmi.

 • Naučiť účastníkov používať v rozhovoroch so zákazníkmi

  základnú štruktúru telefonického rozhovoru.

 • Rozvinúť schopnosť pracovníkov používať na zákaznícka

  orientovaný spôsob komunikácie.

 • Precvičiť v rámci modelových situácií základné typy

  telefonických rozhovorov.

 • Zlepšiť u účastníkov ich prácu s hlasom.
Obsah kurzu

Základné princípy profesionálneho telefonického kontaktu

 • vytváranie profesionálneho dojmu
 • profesionálna komunikácia a zrozumiteľné vyjadrovanie
 • štruktúra telefonického rozhovoru,

Profesionálna komunikácia

 • obsah vlastných rozhovorov
 • verbálna komunikácia – aktívne počúvanie
 • technika vysvetľovania, technika kladenia otázok, technika

  parafrázovania

 • pozitívne formulácie, formulácie orientované na zákazníka
 • postupy práce s „Holdom“

Tréning štandardných telefonických rozhovorov

 • informačný telefonický rozhovor, poskytovanie informácií
 • riešenie oprávnenej reklamácie

Zvládanie pripomienok zákazníkov

 • typy pripomienok
 • technika zvládania pripomienok

Práca s hlasom

 • intenzita hlasu
 • dynamika hlasu
 • zrozumiteľná artikulácia

Odchádzajúce telefonické rozhovory

 • štruktúra
 • základné princípy

Tréning modelových rozhovorov z praxe účastníkov

Vic informácií na www.fbe.sk

Cieľová skupina

Kurz „Profesionálna telefonická komunikácia“ je určený pre nových operátorov Call centier, ako aj pre všetkých, ktorí potrebujú na vysokej profesionálnej úrovni komunikovať so zákazníkom pomocou telefónu.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 160 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk

Kontaktná osoba

Denisa Chrťanová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor