Kurz: Sebapoznávanie a rozhodovanie (Outdoor)

Popis kurzu

Zážitkové vzdelávanie je jedinečnou vzdelávacou metódou! Spája odborné vedomosti s praktickými aktivitami.

Kurz naučí účastníkov:

  • identifikovať silné a slabé stránky svojej osobnosti v súvislosti so znášaním rizika a rozhodovaním v krízových situáciách;
  • uplatniť rozhodovanie, ktoré v prvom rade zvažuje bezpečnostné aspekty (safety first) v modelových situáciách a preberať zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť (take responsibility for own safety);
  • uplatňovať techniku kladenia otázok (questionning attitude) pri riešení modelových úloh v teréne a rozhodovaní v tíme;
  • kriticky zvažovať riziko a potenciálne dôsledky re/akcií pred samotným konaním;
  • uplatňovať a podporovať tvorivosť pri rozhodovaní v modelových situáciách v teréne.Obsah kurzu

Obsah:

  1. Teoretická príprava
  2. Zážitkové vzdelávanie prostredníctvom simulačnej hry: rozhodovanie, zvažovanie a zdolávanie rizika, voľba bezpečného postupu, sebapoznávanie a tvorivosť v strese, spolupráca, psychická odolnosť
  3. Reflexia simulačnej hry, analýza postupu a poučenie pre prácu manažérovCieľová skupina

Stredný a vrcholový manažmentCertifikát

Osvedčenie o absolvovaní tréninguPoznámka k cene

V cene nie je zahrnuté ubytovanieKontaktná osoba

Mgr.Barbora Medvecká
+421 908 297 215
barbora.medvecka@ceitgroup.eu