Sebapoznávanie a rozhodovanie (Outdoor)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zážitkové vzdelávanie je jedinečnou vzdelávacou metódou! Spája odborné vedomosti s praktickými aktivitami.

Kurz naučí účastníkov:

  • identifikovať silné a slabé stránky svojej osobnosti v súvislosti so znášaním rizika a rozhodovaním v krízových situáciách;
  • uplatniť rozhodovanie, ktoré v prvom rade zvažuje bezpečnostné aspekty (safety first) v modelových situáciách a preberať zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť (take responsibility for own safety);
  • uplatňovať techniku kladenia otázok (questionning attitude) pri riešení modelových úloh v teréne a rozhodovaní v tíme;
  • kriticky zvažovať riziko a potenciálne dôsledky re/akcií pred samotným konaním;
  • uplatňovať a podporovať tvorivosť pri rozhodovaní v modelových situáciách v teréne.

Cieľová skupina

Stredný a vrcholový manažment

Obsahová náplň

Obsah:

  1. Teoretická príprava
  2. Zážitkové vzdelávanie prostredníctvom simulačnej hry: rozhodovanie, zvažovanie a zdolávanie rizika, voľba bezpečného postupu, sebapoznávanie a tvorivosť v strese, spolupráca, psychická odolnosť
  3. Reflexia simulačnej hry, analýza postupu a poučenie pre prácu manažérov

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní tréningu

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť


Adresa
Na dohode

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)