Detail kurzu

Rozhodovanie a riešenie problémov

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

 • Rozvinúť schopnosť manažérov efektívne sa rozhodovať.
 • Zdokonaliť zručnosti manažérov odhadnúť a eliminovať riziká spojené s rozhodovaním.
 • Naučiť účastníkov zvoliť správnu formu rozhodovania (v skupine, individuálne).
 • Naučiť manažérov techniky rozhodovania.

Obsah kurzu

1. PROCES ROZHODOVANIA:

Etapy rozhodovacieho procesu Druhy rozhodovacích procesov

 • rozdelenia rozhodovacích procesov podľa závažnosti a stupňa informovanosti,
 • skupinové a individuálne rozhodovanie.

Štýly rozhodovania a najčastejšie chyby v procese rozhodovania

2. DOSIAHNUTIE ROZHODNUTIA

Bariéry rozhodovania

Analytický prístup a tvorivý prístup pri rozhodovaní

 • rozdiely, výhody a obmedzenia analytického a tvorivého prístupu.

Skupinové a individuálne rozhodovanie

 • výhody a nevýhody jednotlivých prístupov, kedy ktorý prístup použiť,
 • cvičenia na overenie efektivity skupinového a individuálneho rozhodovania.

Techniky rozhodovania

 • pre a proti, analýza rizík, analýza úžitku,
 • Buridanov osol, De Bonove klobúky, KO systém.

3. IMPLEMENTÁCIA ROZHODNUTIA

Implementácia rozhodnutia

 • ako implementovať rozhodnutie, ako informovať o rozhodnutí,
 • ako reagovať na odmietavý postoj k rozhodnutiu.

Kontrola a monitoring implementácie.

Cieľová skupina

Každý manažér sa nejakým spôsobom rozhoduje. Je môj štýl rozhodovania optimálny, sú v mojom rozhodovaní prvky tvorivosti a spolupráce s tými, ktorí ich budú vykonávať? Ako sa vyrovnávam s nedostatkom alebo nadbytkom informácií? Predmetom kurzu je hľadanie ako optimálne zladiť tieto rôzne aspekty rozhodovania.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba


+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor