Detail kurzu

Moderovanie workshopov riešenia problémov a zlepšovania procesov

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

Zdokonalenie sa v moderovaní procesných a projektových tímov prináša schopnosť zamerať sa na najdôležitejšie úlohy tímu a efektívne využiť čas stretnutí tímu. Moderátori dokážu profesionálne zvládnuť problémové situácie a udržať nasmerovanie práce zúčastnených. Členovia tímov zlepšovania sú schopnejší a motivovaní aktívne spolupracovať pri riešení úloh.

Obsah kurzu

Kľúčové faktory úspechu pri moderovaní workshopu

 • Motivačné príklady skúseností z praxe.
 • Videofilm s ukážkami tímového riešenia úloh a zlepšovania procesu.

Príprava na moderovanie workshopu

 • Stanovenie cieľov a očakávaných výstupov.
 • Príprava plánu workshopu a rozdelenie úloh.

Postup pri moderovaní workshopu

 • Úlohy moderátora a techniky vedenia workshopu.
 • Zvládnutie rozbehu workshopu a udržanie výkonu tímu.
 • Postupy založené na PDCA cykle (Plan-Do-Check-Act).
 • Vizualizácia a porozumenie procesu.

Efektívne využívanie nástrojov tímovej práce

 • Ako využiť pri moderovaní rôzne typy brainstormingu, grafickú analýzu procesu, diagramy príčin a následkov, mapy asociácií a techniky pre stanovenie priorít a získania konsenzu pri definovaní záverov.

Riešenie problému — Videotréning moderovania workshopu

 • Popis problému, definovanie a overenie príčin, návrh a simulácia zavedenia riešení, vyhodnotenie.Vi­deotréning so spätnou väzbou.
 • Plán ďalšieho zlepšovania účastníkov.

Pred kurzom Moderovanie workshopov odporúčame absolvovať tréning Riešenie problémov metódou 8D alebo podobný kurz metód riešenia problémov.


Cieľová skupina

Manažéri a ostatní pracovníci podieľajúci sa na zlepšovaní procesov a riešení problémov a úloh.

Certifikát Certifikát o absolvovaní treńingu.

Kontaktná osoba


+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor