Detail kurzu

Efektívne procesné riadenie - Popis a štandardizácia procesov

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

Porozumenie, zavedenie a udržiavanie efektívneho procesného modelu riadenia firmy v súlade s ISO 9000:2000. Upresnenie a naplánovanie aplikácie progresívnych metód optimalizácie nákladov na procesy a zvyšovania efektívnosti.

Obsah kurzu

Zavedenie procesného riadenia firmy a štandardizácie procesov

  • Príklady z úspešných domácich a zahraničných firiem.
  • Procesne orientovaná organizácia. Vplyv na efektívnosť firmy.

„Živý“ procesný model v súlade s požiadavkami ISO 9001 a IATF 16949.

Nástroje popisu procesov a zodpovednosti
- Hlavné, podporné a riadiace procesy organizácie. „Core Business“.
- Strom procesov a organizačná štruktúra. Dekompozícia procesov na aktivity.
- Mapovanie procesov a väzieb. IDEF0 metodika.
- Interné zákaznícke väzby, ohraničenia procesov, fyzické a ľudské zdroje.
- Vplyv procesného modelu na vyjasnenie kompetencií a zodpovedností za procesy.
- Manažérsky systém založený na procesnom modeli.
- Praktické ukážky s využitím softvérovej podpory. Meranie a monitorovanie výkonnosti procesov
- KPI – Kľúčové indikátory výkonnosti procesov, ich meranie a hodnotenie. Využitie procesného modelu pri zvyšovaní výkonnosti procesov
- Mapovanie procesov, analýza hodnotových tokov a LEAN manažment.
- Aplikácie metód v podmienkach účastníkov kurzu.


Cieľová skupina

Vedenie podniku, manažment a pracovníci zodpovední za efektívny vnútorný rozvoj firiem, popis, štandardizáciu a zlepšovanie procesov. Je zameraný na organizácie, ktoré chcú ďalej zdokonaľovať svoj procesne orientovaný systém riadenia a zvýšiť efektívnosť využívania interných zdrojov.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba


+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať