Kurz: LOGiGAME – simulačná hra pre plánovanie AGV ( Automatic quided vehicle )

Popis kurzu

  • spoznať spôsob a účel plánovania nového konceptu logistiky v prostredí Industry 4.0 prostredníctvom „praktického“ nasadzovania AGV ťahačov
    • odhaliť prínosy automatizácie logistických procesov a overiť si spôsoby hľadania benefitov po implementácií nových technológiíObsah kurzu

Hra účastníkom ponúka možnosť naučiť sa a vyskúšať si nasadenie AGV v podmienkach simulovaného výrobného podniku. Za pomoci profesionálneho lektora účastníci odhalia úzke miesta zásobovacieho procesu, navrhnú opatrenia pre zlepšenie a vypočítajú mieru návratnosti navrhovaného riešenia. Každý zúčastnený si odnesie poznatok, ktorý môže na svojom pracovisku pretaviť do úspešne optimalizovaného procesu pomocou systému AGV.

Hra prebieha vo viacerých krokoch – behoch:

– Súčasný – tradičný systém zásobovania
- Zhodnotenie tradičného systému (prínosy vs. nedostatky)
- Workshop k cielenému zlepšeniu tradičného zásobovania
- Reorganizácia tradičného systému zásobovania podľa výsledkov WS (nasadenie automatizácie, organizačné a dispozičné zmeny, nové okruhy, počty techniky, kapacitné prepočty…)
- Beh nového systému zásobovania
- Vyhodnotenie nového systému a porovnanie s tradičným systémom
- Ďalšie možnosti zlepšovania v podnikuCieľová skupina

Manažéri logistiky, logistické plánovanie, priemyselní inžinieri, vedúci internej logistikyCertifikát

Osvedčenie o absolvovaní tréninguKontaktná osoba

Mgr.Barbora Medvecká
+421 908 297 215
barbora.medvecka@ceitgroup.eu