LOGiGAME – simulačná hra pre plánovanie AGV ( Automatic quided vehicle )

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  • spoznať spôsob a účel plánovania nového konceptu logistiky v prostredí Industry 4.0 prostredníctvom „praktického“ nasadzovania AGV ťahačov
    • odhaliť prínosy automatizácie logistických procesov a overiť si spôsoby hľadania benefitov po implementácií nových technológií

Cieľová skupina

Manažéri logistiky, logistické plánovanie, priemyselní inžinieri, vedúci internej logistiky

Obsahová náplň

Hra účastníkom ponúka možnosť naučiť sa a vyskúšať si nasadenie AGV v podmienkach simulovaného výrobného podniku. Za pomoci profesionálneho lektora účastníci odhalia úzke miesta zásobovacieho procesu, navrhnú opatrenia pre zlepšenie a vypočítajú mieru návratnosti navrhovaného riešenia. Každý zúčastnený si odnesie poznatok, ktorý môže na svojom pracovisku pretaviť do úspešne optimalizovaného procesu pomocou systému AGV.

Hra prebieha vo viacerých krokoch – behoch:

– Súčasný – tradičný systém zásobovania
- Zhodnotenie tradičného systému (prínosy vs. nedostatky)
- Workshop k cielenému zlepšeniu tradičného zásobovania
- Reorganizácia tradičného systému zásobovania podľa výsledkov WS (nasadenie automatizácie, organizačné a dispozičné zmeny, nové okruhy, počty techniky, kapacitné prepočty…)
- Beh nového systému zásobovania
- Vyhodnotenie nového systému a porovnanie s tradičným systémom
- Ďalšie možnosti zlepšovania v podniku

Lektor:
Ing.Radomír Marček, V súčasnosti pracuje v spoločnosti CEIT Consulting ako konzultant a lektor na oddelení Lean a logistika. Venuje sa problematikám materiálového hospodárstva a plánovania a riadenia výroby. Vyštudoval Katedru spojov na ŽU.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní tréningu

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť


Adresa
Univerzitná 8413/6, 010 08 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)