Lean Tool Expert

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zámerom je účastníkom poskytnúť poznatky na to, aby sami mohli na vybraných miestach podniku úspešne implementovať zvolený nástroj Lean Manufacturig. V rámci vzdelávania účastníci pripravia proces vzdelávania pracovníkov v oblasti vybraného nástroja, pripravia metodológiu zavádzania pre spoločnosť, proces auditovania a vypracujú metodológiu implementácie vybraného nástroja. Vzdelávanie Lean tool expert môže byť realizované pre nástroje: 5S, SMED, štandardizovaná práca, mapovanie toku hodnoty a iné, používané v rámci konceptu Lean manufacturing.

Cieľ tréningu:

 • Pripraviť účastníkov na pozíciu Tool experta
 • Naučiť pracovníkov viesť implementáciu vybraných nástrojov využívaných v rámci Lean Manufacturing
 • Viesť a komunikovať zmenu
 • Overiť pripravenosť Tool expertov pomocou krátkodobých projektov na vybraných miestach
 • Vypracovať systém auditovania pre daný nástroj
 • Naučiť pracovníkov správne vykonávať auditovanie

Cieľová skupina

Stredný a vyšší manažment.

Obsahová náplň

Obsah tréningu:

 • Tradičná organizačná štruktúra & Lean organizačná štruktúra,
 • Rozpad cieľov a prepojenie na štruktúru manažmentu,
 • Lean leader a jeho postavenie,
 • Value stream manažment a súčasná štruktúra,
 • Zlepšovanie v rámci spoločnosti,
 • „Nositelia myšlienok“ a ich zapojenie.

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní tréningu

Termíny kurzov

Otvára sa mesačne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 dní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Iveta Žeravíková, PhD.
mobil:
+421 915 958 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)