FMEA - Analýza príčin a dôsledkov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Naučiť účastníkov kurzu využiť nástroje na identifikáciu existujúcich alebo možných chýb v procese
Naučiť ich ako navrhnúť opatrenia na elimináciu týchto chýb
Naučiť ich určiť riziko každej príčiny chyby, t.j. ohodnotiť najzávažnejšie a najčastejšie chyby v procese

Cieľová skupina

Inžinieri kvality, stredný manažment

Obsahová náplň

Obsah tréningu:

 • Zabezpečovanie a plánovanie kvality
 • Čo je FMEA, Prečo FMEA, Ciele FMEA
 • Základné pojmy
 • Rozdelenie FMEA – procesná, konštrukčná
 • Postup pri aplikácii FMEA
 • Prvky systému a štruktúra systému
 • Funkcie a štruktúra funkcií
 • Analýza chýb, hodnotenie rizík
 • Opatrenia na zlepšenie
 • Prípadová štúdia
 • Súvislosť s ďalšími metódami

Všetky tréningové moduly sú veľmi praktické, zamerané na nácvik zručností potrebných pre efektívnu prácu účastníkov. Počas tréningu budú účastníci aktívne zapájaní prostredníctvom čiastkových úloh, aby získané vedomosti vedeli prakticky aplikovať priamo vo svojich procesoch. V jednotlivých moduloch sa kladie veľký dôraz na aktívne zapojenie všetkých účastníkov do procesu učenia sa prostredníctvom participatívnych tréningových metód ako skupinová a individuálna práca na riešení problému, simulované hry, riešenie prípadových štúdií a konkrétnych pracovných prípadov, skupinové diskusie, hranie rolí, dotazníky. Všetky uvedené techniky sú využívané podľa Kolbovho cyklu poznávania.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní tréningu

Termíny kurzov

Otvára sa mesačne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Iveta Žeravíková, PhD.
mobil:
+421 915 958 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)