Leadership a motivovanie zamestnancov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • vedieť popísať rozdiely v správaní manažéra zameraného na úlohy, resp. na ľudí,
 • schopnosť charakterizovať jednotlivé štýly vedenia ľudí a určiť vhodnosť ich použitia na základe reálnej situácie v práci,
 • mať vyskúšané vedenie skupiny ľudí pri plnení zadanej úlohy a poznať vlastný preferovaný štýl vedenia podriadených,
 • mať vyskúšané stanovovanie cieľov podriadenému,
 • vedieť charakterizovať základné pravidlá dobrého delegovania práce podriadenému,
 • poznať princípy použitia vybraných prístupov k motivácii podriadených.

Cieľová skupina

Všetky úrovne manažérov, THP

Obsahová náplň

 • Vedenie ľudí ako jedna z funkcií manažéra
 • Orientácia vedúceho na úlohu a ľudí
 • Štýly vedenia ľudí
 • Vedenie tímov
 • Motivácia a motivačný systém v organizácii
 • Prístupy k motivácii podriadených
 • Stanovovanie cieľov
 • Aplikácia získaných vedomostí

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní tréningu

Termíny kurzov

Otvára sa mesačne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Iveta Žeravíková, PhD.
mobil:
+421 915 958 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)