DETAIL KURZU

Leadership V Strategické uvažovanie – vidieť súvislosti, ktoré iní nevidia

Od:

FBE Bratislava s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

 • Zdokonaliť sa v hľadaní súvislostí v systéme organizácie.
 • Naučiť sa rozumieť súvislostiam v systéme organizácie, s cieľom jeho zlepšovania.
 • Rozvinúť zručnosti strategického uvažovania a oboznámiť sa s technikami strategického

plánovania.

 • Naučiť sa vytvárať alternatívne scenáre a pracovať s nimi pri dosahovaní stanovených

cieľov.

Obsah kurzu

Leadership – východiská (v každom module z iného pohľadu)

 • Orientácia na ľudí, pozitívny prístup a strategické uvažovanie.
 • Inšpirácia príbehmi skutočných lídrov.

Porozumenie organizácii Ak je správanie pracovníka v systéme organizácie proti jej cieľom a záujmom, nič Vás pred takýmto správaním nezachráni, okrem samotnej zmeny systému. Systém musí byť postavený tak, aby pracovníkov motivoval k požadovanému správaniu a výkonom.

 • Modely organizácie – vizualizácia vzťahov v systéme organizácie.
 • Využitie modelov organizácie pri hľadaní opatrení na odstránenie nežiaducich prejavov

v organizácii a pri dosahovaní efektívnosti systému. Leadership a strategické uvažovanie

 • Prehľad nástrojov strategického plánovania, Porterov model konkurenčného prostredia,

Balanced Scorecard, kritické faktory úspechu atď.

 • Aplikácia strategického uvažovania a plánovania na zodpovedajúcu úroveň manažmentu.
 • Rozvojové a výkonové ciele.

Vízia a jej formulovanie

 • Vízia a inšpirácia zdieľanou víziou.
 • Prečo vízia, jej význam a charakteristiky.
 • Ako ju formulujeme (tímový alebo individuálny prístup) a ako ju komunikujeme

spolupracovníkom? Myslenie v alternatívach – scenáre

 • Má plánovanie v rýchlo sa meniacich podmienkach význam?
 • Tvorba scenárov, strategické uvažovanie v alternatívach, pomoc pri dosahovaní cieľov,

keď potrebujeme mimoriadne flexibilne reagovať na zmeny, vo vstupoch a vonkajších podmienkach.

 • Čo spravím, keď…?

Cieľová skupina

Kurz je určený pre TOP a vyšší stredný manažment, ktorí majú záujem rozvíjať svoje líderské schopnosti. Identifikovať svoj rozvojový potenciál a získať tak motiváciu, inšpiráciu a osobnú podporu pri rozvoji a riešení konkrétnych manažérskych situácií.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu, v prípade rozvojového programu Your Leadership Drive možnosť získať certifikát Your Leadership Drive I., Your Leadership Drive II.,Your Leadership Drive Gold Poznámka k cene

590 € (Cena za kurz zahŕňa Pre-work, vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Cena za modul Leadership II je 1040 € bez DPH. Podrobnejšie informácie o moduloch programu Your Leadership Drive nájdete na www.fbe.sk v brožúre Your Leadership Dr

Kontaktná osoba

Denisa Chrťanová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor