Bratislava - mestská časť Nové mesto

Účastníci konania v rekodifikovanom civilnom procese a procesné úkony účastníkov v rekodifikovanom civilnom procese

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Od 1. júla 2016 nadobudnú účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradia, už desaťročia platný a nespočetne krát novelizovaný, Občiansky súdny poriadok. Na našich seminároch Vám lektor podrobne predstaví zmeny, ktoré rekodifikácia civilného procesného práva má za cieľ priniesť a zabezpečiť tak lepšiu ochranu práv a záujmov subjektov súdneho procesu, podporiť kvalitu a efektívnosť súdneho rozhodovania, zamedziť prieťahy v súdnom konaní a tým zabezpečiť celkovo lepšiu vymožiteľnosť práva na Slovensku.

Cena za jednodňové školenie je 96 Eur s DPH a cena za oba prednáškové dni je 192 Eur s DPH.

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností.

Obsahová náplň

Obsah školenia (štvrtok 4. 2. 2016) Účastníci konania v rekodifikovanom civilnom procese

 1. Účastníci konania v sporovom a mimosporovom konaní
 • definície účastníctva v konaní v pôvodnej právnej úprave a ich rozdelenie v nových kódexoch
 • identifikácia účastníkov sporového konania a ich procesné označenie
 • účastníci konania v mimosporovom konaní
 1. Vedľajšie účastníctvo – intervencia
 • zmeny v koncepcii a označení vedľajších účastníkov
 • oznámenie o spore ako nový inštitút a jeho účinky
 1. Práva účastníkov konania
 • zásada rovnosti účastníkov konania a výnimky z nej – osobitné typy konania
 • zastúpenie účastníkov v súdnom konaní
 • prípady povinného zastúpenia

Obsah školenia (piatok 5. 2. 2016) Procesné úkony účastníkov v rekodifikovanom civilnom procese

 1. Forma a doručovanie podania
 • formálne náležitosti podania
 • spôsob doručovania podaní súdu
 • doručovanie písomností súdom účastníkom konania
 1. Procesné úkony účastníkov
 • žaloba a jej náležitosti
 • žalobná odpoveď, replika a duplika
 • prostriedky procesnej obrany a procesného útoku a koncentrácia konania
 1. Dispozičné úkony účastníkov
 • zmena žaloby a jej limitácia
 • späťvzatie žaloby a jej následky
 • ďalšie procesné úkony účastníkov konania

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť


Adresa
Hotel Jánošík, Mládežnícka 272, Terchová, Terchová

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)