Detail kurzu

Kurz - KOZMETIK-KOZMETIČKA -ZÁRUKA KVALITNEJ VÝUČBY --Učebné priestory sú chránené GERMICÍDNÝM ŽIARIČOM, ktorý dezinfikuje priestor (ničí vírusy, baktérie, roztoče...) Vyučujeme prezenčnou formou, podľa potreby a záujmu aj dištančnou .

Vzdelávacia agentúra AMOS-K, spol. s r.o.

Popis kurzu

Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z bezpečnosti pri práci, prvej pomoci, z práva, hygieny a epidemiológie, dermatológie, o kozmetických chybách a chorobách kože, vie posúdiť aktuálny stav a kvalitu pokožky, ovláda príčiny, prejavy a možné povolené kozmetické úkony pri kožných zmenách, vyvolaných kožnými chorobami. Pozná biochemické procesy v jednotlivých vrstvách pokožky a ich vplyv na farbu pokožky. Pozná zariadenia kozmetických salónov (nábytok), kozmetické pomôcky a chemické prípravky – ich skladbu a aplikáciu. Má informácie o nových trendoch v oblasti vývoja kozmetiky.

Z praktickej časti má absolvent vzdelávacieho programu zručnosti v oblasti techniky kozmetických úkonov: masáži a ošetrení tváre, dekoltu a rúk,v technolo­gickom postupe pri farbení rias a obočia, v úprave a formovaní obočia, naparovaní tváre, v povrchovom a hĺbkovom čistení pleti, depilácii so studeným a teplým voskom. Má zručnosť pri nanášaní masky na tvár a základy líčenia.

Vie poradiť zákazníkom v oblasti ošetrovania, predaja a používania kozmetických prípravkov.

UMOŽŇUJEME POHYBLIVÚ FORMU VÝUČBY, NIE JE PODMIENKOU KURZ UKONČIŤ V TERMÍNE NA KTORÍ SA NASTÚPI,UMOŽŇUJEME VO VÝUČBE POKRAČOVAŤ AJ V ĎALŠOM TERMÍNE,NA KURZ JE MOŽNÉ NASTÚPIŤ AJ DO UŽ ROZBEHNUTEJ VÝUČBY A ZAMEŠKANÉ ABSOLVOVAŤ V NASLEDUJÚCOM TERMÍNE, BEZ NAVÝŠENIA POPLATKU.

Najbližšie termíny výučby:  od: 06.04. - 11.06.2021             od: 23.08. - 29.10.2021                 od: 14.06. - 20.08.2021              od: 11.10. - 17.12.2021


-Výučba prebieha v dňoch pondelok až štvrtok: od 8,30 - cca 14,30 hod., plus individuálne konzultácie a prax

Naša agentúra organizujeme jednodňovú skúšku na overenie odbornej spôsobilosti.Na základe úspešného absolvovania skúšky o odbornej spôsobilosti sa získa OSVEDČENIE o úplnej kvalifikácii v danom odbore (osvedčenie je rovnocenné ako keby bola ukončená stredná škola v danom odbore), na základe ktorého sa môže otvoriť živnosť bez praxe, alebo garanta

Najbližší termín:  od:  26.05.2021 od 14,00 hod.

Poplatok za uvedenú skúšku je 200 €

(pri absolvovaní druhej a ďalšej skúšky na odbornú spôsobilosť je poplatok 160 €)

EVIDOVANÍ NA ÚRADE PRÁCE,VYUŽITE BEZPLATNÚ REKVALIFIKÁCIU.

Aj v tomto roku pre evidovaných na Úrade práce, umožňujeme poplatok za kurz uhradiť cez Úrady práce – (REPAS).

Účastník kurzu nemusí agentúre uhrádzať žiaden poplatok vopred, celý poplatok za Vás hradí Váš príslušný Úrad práce, po skončení rekvalifikácie.

Tlačivá k vyplneniu na vami vybranú rekvalifikáciu, získate na vašom príslušnom Úrade práce. Naša agentúra vám vyplní tlačivo „B“ a nastaví termín výučby tak, aby spĺňal termín začiatku výučby od podania vyplnených tlačív na ÚP, podľa požiadaviek Úradu práce

Obsah kurzu

PRIHLÁŠKY A BLIŽŠIE INFORMÁCIE na č.tel.: 02/4444 2205
0905/123858

ZĽAVY NAŠEJ AGENTÚRY:

  • pri absolvovaní druhého rekvalifikačného kurzu z našej ponuky

    je zľava 10%

  • pri absolvovaní tretieho a ďalších rekvalifikačných kur­zov

    z ponuky je zľava 15%

    • PRE NEZAMESTNANÝC­H,MATKY NA MD,ZŤP 5%-tná ZĽAVA PLATÍ UŽ OD PRVÉHO ABSOLVOVANÉHO KURZU – NA SPLÁTKY

    PRI ZAPLATENÍ CELEJ SUMY (nie na splátky) PRED OTVORENÍM VÝUČBY NA BANKOVÝ ÚČET,ALEBO NAJNESKÔR V DEŇ NÁSTUPU NA VÝUČBU DO POKLADNE,JE ZĽAVA Z PÔVODNEJ SUMY 790 € –5%(teda 750 €)

V poplatku za kurz je zahrnutý všetok materiál pre teoretickú aj praktickú výučbu, bez obmedzenia, nič sa počas výučby nedopláca, účastník výučby si nezabezpečuje žiadne pomôcky, potrebné k vyučovaniu, zabezpečuje ich agentúra. V POPLATKU ZA KURZ JE ZAHRNUTÁ AJ DEPILÁCIA CELÉHO TELA

NAŠIM ABSOLVENTOM AJ PO SKONČENÍ REKVALIFIKÁCIE A PREVÁDZKOVANÍ VLASTNEJ PRAXE, POSKYTUJEME BEZPLATNÉ KONZULTÁCIE KEDYKOĽVEK NA POŽIADANIE A BEZ ČASOVÉHO OBMEDZENIA.

V PRÍPADE ZÁUJMU,MIMOBRA­TISLAVSKÝM UCHÁDZAČOM POMÁHAME ZABEZPEČIŤ UBYTOVANIE (len pre ženy),KTORÉ JE HNEĎ VEDĽA NAŠEJ AGENTÚRY, POPLATOK ZA NOC JE 7 €
--------------------------------------------------

INFORMÁCIE O ĎALŠÍCH NAŠICH AKTIVITÁCH NÁJDETE NA NAŠEJ STRÁNKE: www.amosk.sk
mail: amosk@amosk.sk

Cieľová skupina

Všetci, ktorí majú záujem pracovať v danom odbore alebo zmeniť
svoju doterajšiu profesiu, začať podnikať v danom odbore.
KURZ JE VHODNÝ PRE ŽENY AJ MUŽOV, AJ PRE ÚPLNÝCH ZAČIATOČNÍKOV

UMOŽŇUJEME POHYBLIVÚ FORMU VÝUČBY, NIE JE PODMIENKOU KURZ UKONČIŤ V TERMÍNE NA KTORÍ SA NASTÚPI,UMOŽŇUJEME VO VÝUČBE POKRAČOVAŤ AJ V ĎALŠOM TERMÍNE,NA KURZ JE MOŽNÉ NASTÚPIŤ AJ DO UŽ ROZBEHNUTEJ VÝUČBY A ZAMEŠKANÉ ABSOLVOVAŤ V NASLEDUJÚCOM TERMÍNE, BEZ NAVÝŠENIA POPLATKU.

Certifikát Osvedčenie-akreditované Ministerstvom školstva SR, podľa najnovšieho zákona o celoživotnom vzdelávaní. Osvedčenie vydavame aj v nemeckom, anglickom, španielskom, talianskom a fracuzskom jazyku Poznámka k cene

Poplatok za kurz 790 € sa môže uhrádzať v splátkach, prvá splátka je 300 €. Pri uhradení celej sumy naraz, nie na splátky, je zľava z pôvodnej sumy 790 € -5% , čiže za 750 €. Umožňujeme pohyblivú formu štúdia.

Kontaktná osoba

p. Gališová
+421 905 123 858
amosk@amosk.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať