Detail kurzu

Kurz -KADERNÍk/KADERNÍČKA -ZÁRUKA KVALITNEJ VÝUČBY -strihy, melíry, farbenie,mužské strihanie....MOŽNOSŤ ZAŠKOLENIA NA BARBERA-individuálny prístup

Vzdelávacia agentúra AMOS-K, spol. s r.o.

Popis kurzu

Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z bezpečnosti pri práci, prvej pomoci, z práva, z hygieny a epidemiológie,der­matológie, o chorobách kože a diagnostike vlasov, o odstraňovaní a usmrcovaní mikroorganizmov v prostredí a na predmetoch, o umývaní, strihaní, farbení,odfar­bovaní, preparácii a regenerácii vlasov, o tvorbe účesov, o zariadeniach kaderníckych miestnosti (nábytok), o kaderníckych pomôckach a funkciách pracovného náradia, o vlastnostiach a používaní chemických-vlasových prípravkov, používaných v kaderníckej profesii.

Z praktickej časti absolvent ovláda odborno-profesionálne zručnosti v oblasti všetkých technik kaderníckych úkonov, umývanie vlasov a masáž pokožky, vodovú onduláciu, strihanie krátkych a dlhých vlasov, farbenie a odfarbovanie vlasov, preparáciu a regeneráciu vlasov, tvorbu účesov z krátkych a dlhých vlasov. Ovláda správne používať všetky kozmetické – vlasové prípravky, podľa diagnózy vlasov a pokožky klienta. Vie si zariadiť vlastný salón kaderníckym nábytkom a kaderníckymi pomôckami. Vie poradiť zákazníkom, ako sa majú starať o svoje vlasy v domácom prostredí.

Získané osvedčenie oprávňuje pracovať v danom odbore ako
kvalifikovaná osoba.
-------------------------

Pre našich absolventov rekvalifikačných kurzov organizujeme jednodňovú skúšku na overenie odbornej spôsobilosti.

Na základe úspešného absolvovania skúšky o odbornej spôsobilosti sa získa OSVEDČENIE o úplnej kvalifikácii v danom odbor, na základe ktorého sa môže otvoriť živnosť bez praxe, alebo garanta. Uvedenú skúšku organizuje naša agentúra, hneď po ukončení rekvalifikácie. Poplatok za uvedenú skúšku je 200 €

-ORGANIZUJEME PRÍPRAVU NA KVALIFIKAČNÚ skúšku o odbornej
spôsobilosti.
--------------------------
Výučba prebieha pod každodenným dohľadom hlavnej učiteľky v
našom vlastnom kaderníckom salóne.
V POPLATKU ZA KURZ JE ZAHRNUTÝ VŠETOK MATERIÁL NA TEORETICKÚ AJ PRAKTICKÚ VÝUČBU, BEZ OBMEDZENIA PRÍPRAVKOV NA PRAX. V RÁMCI PRAXE, KAŽDÝ ÚČASTNÍK DOSTANE DO VLASTNÍCTVA DVA ZÁKLADNÉ HREBENE, NOŽNICE A JEDNÚ CVIČNÚ, DLHOVLASÚ HLAVU,VŠETOK ĎALŠÍ MATERIÁL NA PRAX ZABEZPEČUJE AGENTÚRA.

V RÁMCI NADŠTANDARDU MOŽNOSŤ ABSOLVOVAŤ KURZ BARBERA,
poplatok 210 €

EVIDOVANÍ NA ÚRADE PRÁCE,VYUŽITE BEZPLATNÚ REKVALIFIKÁCIU.

Pre evidovaných na Úrade práce, umožňujeme poplatok za kurz uhradiť cez Úrady práce – (REPAS), alebo iný projekt.

Účastník kurzu nemusí agentúre uhrádzať žiaden poplatok vopred, celý poplatok za Vás hradí Váš príslušný Úrad práce, po skončení rekvalifikácie.

Tlačivá k vyplneniu na vami vybranú rekvalifikáciu, získate na vašom príslušnom Úrade práce. Naša agentúra vám vyplní tlačivo „B“ a nastaví termín výučby tak, aby spĺňal určenú lehotu začiatku výučby od podania vyplnených tlačív na ÚP.

Obsah kurzu

PRIHLÁŠKY A BLIŽŠIE INFORMÁCIE na č. tel.: 02/44442205
0905123858

ZĽAVY NAŠEJ AGENTÚRY:
-pri absolvovaní druhého rekvalifikačného kurzu z našej ponuky
je zľava 10%
-pri absolvovaní tretieho a ďalších kurzov z našej ponuky je
zľava 15%

-PRE NEZAMESTNANÝC­H,MATKY NA MD A ZŤP,5%-tná ZĽAVA PLATÍ
UŽ OD PRVÉHO ABSOLVOVANÉHO KURZU – NA SPLÁTKY
---------------------------------------------------------

PRI ZAPLATENÍ CELEJ SUMY NARAZ, NIE NA SPLÁTKY, NA ÚČET PRED OTVORENÍM KURZU, ALEBO NAJNESKÔR V DEŇ NÁSTUPU NA VÝUČBU DO POKLADNE, JE ZĽAVA Z PÔVODNEJ SUMY 890 € –5%,čiže za 845 €)

NAŠIM ABSOLVENTOM AJ PO SKONČENÍ REKVALIFIKÁCIE A PRI PREVÁDZKOVANÍ VLASTNEJ PRAXE, POSKYTUJEME BEZPLATNÉ KONZULTÁCIE KEDYKOĽVEK NA POŽIADANIE A BEZ ČASOVÉHO OBMEDZENIA.

INFORMÁCIE O ĎALŠÍCH NAŠICH AKTIVITÁCH NÁJDETE NA NAŠEJ STRÁNKE:
www.amosk.sk

mail: amosk@amosk.sk

Cieľová skupina

Kurz je určený každému, kto má záujem zmeniť svoju doterajšiu
profesiu a získať nové vzdelanie.
KURZ JE VHODNÝ PRE ŽENY AJ MUŽOV – PRE ÚPLNÝCH ZAČIATOČNÍKOV

UMOŽŇUJEME POHYBLIVÚ FORMU VÝUČBY, NIE JE PODMIENKOU KURZ UKONČIŤ V TERMÍNE NA KTORÍ SA NASTÚPI,UMOŽŇUJEME VO VÝUČBE POKRAČOVAŤ AJ V ĎALŠOM TERMÍNE,NA KURZ JE MOŽNÉ NASTÚPIŤ AJ DO UŽ ROZBEHNUTEJ VÝUČBY A ZAMEŠKANÉ ABSOLVOVAŤ V NASLEDUJÚCOM TERMÍNE, BEZ NAVÝŠENIA POPLATKU.

V PRÍPADE ZÁUJMU, MIMOBRATISLAVSKÝM UCHÁDZAČOM POMÁHAME ZABEZPEČIŤ UBYTOVANIE (len pre ženy),KTORÉ JE HNEĎ VEDĽA NAŠEJ AGENTÚRY, POPLATOK ZA NOC JE 7 €

Certifikát Osvedčenie-je akreditované Ministerstvom školstva SR, podľa najnovšieho zákona o celoživotnovaní. Osvedčenie vydavame aj v nemeckom, anglickom,talianskom, francúzskom, ,maďarskom, ruskom a španielskom jazyku Poznámka k cene

POPLATOK za kurz sa môže uhrádzať v 2-3 splátkach. Pri uhradení celej sumy naraz (nie na splátky) pred orením výučby na číslo účtu, aleno najneskôr v prvý den nástu pu na kurz, do pokladne, je zľava -5% z pôvodnej sumy.V poplatku je zahrnutý všeto

Kontaktná osoba

p. Gališová
+421 905 123 858
amosk@amosk.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať