Efektívne plánovanie a riadenie výroby

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zámerom kurzu je poskytnúť účastníkom prehľad procesov plánovania a riadenia výroby, vrátane možností ich využitia a optimalizácie a tiež rozšíriť obzor účastníkov o nástroje zvyšujúce efektivitu plánovania a riadenia výroby. Informovať účastníkov o moderných trendoch v oblasti plánovania.

Po ukončení tréningu účastníci:

 • získajú komplexný prehľad v oblasti systémov plánovania a riadenia výroby,
 • majú možnosť učiť sa na prípadových štúdiách v oblasti plánovania z iných podnikov,
 • stretnú sa a prediskutujú mnohé témy s kolegami z iných podnikov,
 • získajú nezávislé názory a riešenia na svoje otázky,
 • naučia sa kroky, ktoré ovplyvňujú konkurencieschopnosť a hospodárenie podniku,
 • získajú aktuálne informácie o moderných trendoch v oblasti plánovania a výrobného manažmentu.

Cieľová skupina

Manažéri výroby, plánovania, logistiky a TPV, priemyselní inžinieri, vedúci prevádzok a všetci tí, ktorí sa podieľajú na tvorbe a realizácii plánov a dôležitých rozhodnutí.

Obsahová náplň

 • Stratégia a plánovanie výroby
 • Koncept plánovania a riadenia výroby
 • Forecasting a plánovanie
 • Plánovanie a výrobné kapacity
 • Normatívy v plánovaní
 • Podnikový informačný systém a plánomanie
 • Systémy MRP a MRP II
 • Rozvrhovanie výroby
 • Systémy Just-in-time a Lean production
 • Dielenské plánovanie výroby a montáže
 • Simulácia a plánovanie výroby
 • Praktická aplikácia poznatkov na prípadových študiách

Lektor:
Ing.Radomír Marček

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní tréningu

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť


Adresa
Žilina, Bratislava, Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)