Autonómna údržba

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníkov naučíme ako pripraviť operátorov na autonómnu údržbu tak , aby vykonávali niektoré časti údržby namiesto údržbárov. Naučíte sa potrebné kroky, ktoré zapoja operátorov do údržby zariadení a ich náradí, nástrojov pomocou denných činností mazania, čistenia, zisťovania abnormalít a precíznosti zisťovania kontrol.

PO UKONČENÍ TRÉNINGU BUDÚ ÚČASTNÍCI:

 • ovládať všetky piliere TPM podľa JIPM (Celková Efektívnosť Zariadenia, Autonómnu údržbu, Preventívnu a plánovanú údržbu,…),
 • schopní rozpoznať, identifikovať straty na výrobnom stroji, resp. na zariadení,
 • vedieť zadeliť straty do rôznych skupín podľa ukazovateľa CEZ (OEE),
 • vedieť čo predstavuje pojem autonómna údržba, vedieť implementovať 7 krokov autonómnej údržby,
 • schopní vytvoriť dokumentácie, podklady pre implementáciu,
 • vedieť zistiť a určiť úlohy jednotlivých zamestnancov pri implementácii autonómnej údržby,
 • poznať a vedieť navrhnúť optimálne metódy pre riadenie projektu,
 • poznať spôsoby a druhy auditov

Cieľová skupina

Všetci pracovníci údržby (údržbári, plánovači údržby, majster údržby, stredný manažment údržby)

Obsahová náplň

 • Vývoj údržby, vznik TPM, Henrichov zákon, životnosť zariadení.
 • TPM piliere
 • Straty na výrobných strojoch a zariadeniach – rozdelenie strát.
 • Úvod do autonómnej (výrobnej) údržby.
 • Dôvody, prečo sa zavádza autonómna (výrobná) údržba.
 • Základy 7 krokov autonómnej (výrobnej) údržby.
 • Dokumenty a materiály pre autonómnu (výrobnú) údržbu.
 • Spôsoby vizualizácie pri autonómnej údržbe – Piktogramy
 • Štandardy autonómnej údržby.
 • Auditovanie Autonómnej údržby/ TPM /
 • Praktické ukážky používania vizualizácie v autonómnej (výrobnej) údržbe
 • Prepojenie AÚ s Plánovanou údržbou
 • Príklady zavádzania z iných firiem.

Lektor:
Ing.Peter Prekop, Ing.Miroslav Giraltoš

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

07.11.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť


Adresa
Moldavská cesta 2413/49, budova Datacom, 040 11 Žilina, Košice, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)