SMED - Optimalizácia zoraďovacích časov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom tréningu je účastníkom sprostredkovať najnovšie poznatky o metóde SMED a všetky základy, metódy potrebné k redukcii časom zoraďovania. Na konci tréningu budú účastníci sami vedieť určiť potenciál redukcie času zoraďovania vo vlastnej spoločnosti a týmto prispieť k rýchlemu a optimálnemu zoraďovaniu

Po ukončení tréningu budú účastníci:

  • Vedieť identifikovať straty na zariadeniach ovplyvňujúce celkovú efektivitu zariadení,
  • ovládať základné princípy a fázy metódy SMED,
  • vedieť čas, kedy začína a končí proces zoraďovania,
  • rozlišovať interné a externé činnosti v rámci zoraďovania,
  • ovládať spôsoby redukcie času zoraďovania a na čo sa zamerať pri redukcii času zoraďovania,
  • aplikovať princípy a fázy metódy SMED na praktickom príklade po absolvovaní prípadovej štúdie,
  • zbierať a analyzovať data potrebné k optimalizácii času zoraďovania s využitím SW Avix.

V cene vzdelávania je zahrnuté:

  • podkladové materiály v tlačenej forme, občerstvenie a Osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu.

Cieľová skupina

Zamestnanci a vedúci pracovníci z výroby, logistiky, údržby, zabezpečenia kvality, špecialisti, nastavovači a technológovia.

Obsahová náplň

Hlavné straty na zariadeniach CEZ (OEE) – Celková Efektivita Zariadenia SMED – metóda redukcie času zoraďovania Plytvania pri zoraďovaní Princíp metódy SMED Fázy redukcii času zoraďovania – osemkrokový prístup Príklady z praxe – zlepšenia Prínosy metódy SMED Praktické cvičenie – Avix ako nástroj na optimalizáciu zoraďovania

Lektor:
Ing.Miroslav Giraltoš

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť


Adresa
Univerzitná 8661/6A (hlavná budova CEIT), 010 08 Žilina, Bratislava, Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)