Pokročilé plánovanie kvality produktu (APQP), proces schvaľovania dielov do sériovej výroby (PPAP)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Dva nástroje na zabezpečenie kvality produktu vo veľkej miere používané v automobilovom priemysle (presadzované asociáciou AIAG). APQP je plánovanie a riadenie aktivít počas životného cyklu výrobku, procesu. Prioritnou úlohou je posúdiť požiadavky zákazníkov. Plánovanie kvality výrobku a jeho údržby by malo byť zamerané na objektivitu, analýzu rizík a predovšetkým na cieľ spoločnosti vyrábať produkty s vyššou kvalitou a produktivitou, ktorá zaistí spoločnosti väčšie zisky.

Cieľ kurzu

 • Oboznámiť sa s jednotlivými fázami životného cyklu produktu z pohľadu APQP;
 • Definovať vstupy a výstupy potrebné na zabezpečenie kvality produktu vo všetkých fázach životného cyklu (APQP);
 • Nastaviť požiadavky na kvalitu dodávaných dielov na rozhraní dodávateľ zákazník – prvotné vzorkovanie (PPAP);
 • Stanoviť jednotnú terminológiu pre komunikáciu v rámci organizácie a vo vzťahu dodávateľ zákazník (PPAP);
 • Poznať požiadavky na potrebnú sprievodnú dokumentáciu pre jednotlivé úrovne PPAP definované normou;

V cene vzdelávania je zahrnuté:

 • Podkladové materiály v tlačenej forme, občerstvenie a certifikát o úspešnom ukončení programu.
 • V cene nie je zahrnuté ubytovanie.

Cieľová skupina

Technici, inžinieri kvality, špecialisti podieľajúci sa na vývoji produktov, procesov

Obsahová náplň

APQP

 • Prečo potrebujeme APQP
 • Ako funguje APQP
 • Postavenie APQP vo vzťahu k ostatným nástrojom kvality
 • Fázy životného cyklu produktu
 • Vstupy a výstupy v jednotlivých fázach APQP
 • Nástroje kvality využívané v procese APQP
 • Hlavné prínosy APQP

PPAP

 • Kde je vhodné použiť PPAP
 • Požiadavky na proces PPAP
 • Ukazovatele kvality pre PPAP
 • Úroveň predkladania PPAP
 • Dokumentácia potrebná v procese PPAP
 • Kedy nemusíme predkladať PPAP
 • Axiómy PPAP

Lektor:
ng.Jaroslava Bušfyová, PhD., zaoberá sa otázkami riadenia, zlepšovania a optimalizácie procesov na báze kontinuálneho zlepšovania procesov, na čo je orientovaná aj jej lektorská a projektová činnosť.

Termíny kurzov

14.03.2017 - 15.03.2017

kurz sa otvára v Košiciach

Prihlásiť sa
19.10.2017 - 20.10.2017

kurz sa otvára v Žiline

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil: +421 908 297 215
e-mail: barbora.medvecka@ceitgroup.eu

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/513 74 35
mobil: +421 915 958 739
email: info@ceitacademy.eu
web: www.ceitgroup.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape