DOE (Design of Experiment) – návrh experimentu

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Je zamerané na analýzu dát generovaných z experimentu s cieľom overenia správnosti stanovenej hypotézy. Je múdre, aby čas a úsilie vynaložené do správneho usporiadania experimentu zabezpečili správny typ a dostatok dát k odpovediam na otázky: Ako je to možné? Ako to bude efektívne? Využíva sa najmä vo fáze výskumu a vývoja, testovania a validovania procesu, výrobku či služby.

Cieľ kurzu

 • Vedieť správne identifikovať faktory vplývajúce na kvalitu produktu pri analýze procesu;
 • Nastaviť podmienky experimentu na overenie pravdivosti hypotéz stanovených vo fáze analýzy procesu;
 • Vedieť vyhodnotiť výsledky experimentu pomocou elektronických nástrojov (Minitab) a stanoviť prípadné korekcie procesu;
 • Poznať rôzne prístupy – možnosti vykonania experimentu a vedieť zvoliť správny postup na získanie relevantných výsledkov;

Cieľová skupina

Technici, inžinieri kvality, špecialisti podieľajúci sa na vývoji produktov, procesov

Obsahová náplň

Obsah školenia

 • Prečo potrebujeme DOE
 • Základné pojmy
 • Techniky DOE
 • Ako funguje DOE
 • Grafické výstupy z DOE
 • DOE a Minitab
 • Praktické príklady na DOE

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Iveta Žeravíková, PhD.
mobil:
+421 915 958 *** zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)