Jednoduché nástroje kvality

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Používajú sa pri riešení problémov v procese a identifikácii oblastí na zlepšenia buď jednotlivo alebo v skupine, i keď nie všetky je nutné použiť. Poskytujú prostriedky pre to, aby sa na základe skutočností, nie len osobných znalostí, dosiahlo riešenie problému.

Cieľom kurzu je objasniť účastníkom ako pracovať s dátami tak, aby sme z nich vedeli čítať užitočné informácie, ktoré nám pomôžu v rozhodovacích procesoch.

Počas kurzu predstavíme účastníkom skupinu jednoduchých nástrojov kvallity ako celku, naučíme ich pravidlá použitia nástrojov kvality a ich vzájomné kombinácie. Pomocou praktických cvičení upozorníme na chyby pri aplikácii, grafickom zobrazení, alebo pri interpretácii výsledkov.

Cieľová skupina

kontrolór, inšpektor kvality, technik kontroly, junior inžinier kvality, asistent kvality

Obsahová náplň

Obsah školenia
- postupový diagram, brainstorming
- diagram príčin a následkov, Paretova analýza
- histogram
- regulačný diagram, korelačný diagram
- systémová kombinácia nástrojov kvality- PDCA cyklus ( logika, fázy, použitie PDCA cyklu)
- praktické cvičenia aj s využitím PDCA cyklu
- diskusia – priestor pre účastníkov pre vzájomné zdieľanie skúseností

Lektor:
Ing.Jaroslava Bušfyová, PhD.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní

Termíny kurzov

21.09.2017

Žilina, Košice

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil: +421 908 297 215
e-mail: barbora.medvecka@ceitgroup.eu

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/513 74 35
mobil: +421 915 958 739
email: info@ceitacademy.eu
web: www.ceitgroup.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape