Jednoduché nástroje kvality

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Čo sú nástroje kvality? Kedy ich môžno použiť? Ako ich použiť? Čo a ako vieme čítať z nástrojov kvality? Ako môžeme kombinovať použitie nástrojov? Akých chýb sa môžeme dopustiť pri aplikácií nástrojov kvality?

Cieľom kurzu je objasniť účastníkom ako pracovať s dátami tak, aby sme z nich vedeli čítať užitočné informácie, ktoré nám pomôžu v rozhodovacích procesoch.

Počas kurzu predstavíme účastníkom skupinu jednoduchých nástrojov kvallity ako celku, naučíme ich pravidlá použitia nástrojov kvality a ich vzájomné kombinácie. Pomocou praktických cvičení upozorníme na chyby pri aplikácii, grafickom zobrazení, alebo pri interpretácii výsledkov.

Upozornenie: Tento kurz nadväzuje na kurz „ PDCA Cyklus "

Cieľová skupina

kontrolór, inšpektor kvality, technik kontroly, junior inžinier kvality, asistent kvality

Obsahová náplň

Obsah školenia

  • postupový diagram, brainstorming
  • frekvenčná tabuľka
  • diagram príčin a následkov, Paretova analýza
  • histogram
  • regulačný diagram, korelačný diagram
  • systémová kombinácia nástrojov kvality- PDCA cyklus
  • praktické cvičenia
  • diskusia – priestor pre účastníkov pre vzájomné zdieľanie skúseností

Lektor:
Ing.Jaroslava Bušfyová, PhD., zaoberá sa otázkami riadenia, zlepšovania a optimalizácie procesov na báze kontinuálneho zlepšovania procesov, na čo je orientovaná aj jej lektorská a projektová činnosť.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)