Jednoduché nástroje kvality

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Používajú sa pri riešení problémov v procese a identifikácii oblastí na zlepšenia buď jednotlivo alebo v skupine, i keď nie všetky je nutné použiť. Poskytujú prostriedky pre to, aby sa na základe skutočností, nie len osobných znalostí, dosiahlo riešenie problému.

Cieľom kurzu je objasniť účastníkom ako pracovať s dátami tak, aby sme z nich vedeli čítať užitočné informácie, ktoré nám pomôžu v rozhodovacích procesoch.

Počas kurzu predstavíme účastníkom skupinu jednoduchých nástrojov kvallity ako celku, naučíme ich pravidlá použitia nástrojov kvality a ich vzájomné kombinácie. Pomocou praktických cvičení upozorníme na chyby pri aplikácii, grafickom zobrazení, alebo pri interpretácii výsledkov.

Cieľová skupina

Technici, inžinieri kvality, špecialisti podieľajúci sa na vývoji produktov, procesov, pracovníci z výroby

Obsahová náplň

Obsah školenia
- postupový diagram, brainstorming
- diagram príčin a následkov, Paretova analýza
- histogram
- regulačný diagram, korelačný diagram
- systémová kombinácia nástrojov kvality- PDCA cyklus ( logika, fázy, použitie PDCA cyklu)
- praktické cvičenia aj s využitím PDCA cyklu
- diskusia – priestor pre účastníkov pre vzájomné zdieľanie skúseností

Lektor:
Ing.Jaroslava Bušfyová, PhD.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil: +421 908 297 215
e-mail: barbora.medvecka@ceitgroup.eu

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/513 74 35
mobil: +421 915 958 739
email: info@ceitacademy.eu
web: www.ceitgroup.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape