DETAIL KURZU

Základný kurz bezpečnostných technikov

Od:

Ing. Vladimír Švec – OHSAS

Nitra

Popis kurzu

Kurz výchovy a vzdelávania bezpečnostných technikov má za cieľ oboznámiť a dôsledne pripraviť účastníkov vzdelávania, ktorí budú osobne vykonávať úlohy bezpečnostných technikov (BT), s teoretickými vedomosťami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o správnom konaní týkajúcom sa vykonávania bezpečnostno-technickej služby. Dĺžka kurzu : 176 vyučovacích ho­dín

Obsah kurzu

podľa Vyhl. 356/2007 Zz

Cieľová skupina

minimálne úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie

Certifikát osvedčenie bezpečnostného technika

Kontaktná osoba

Ing. Lenka Švecová Pénzešová
+421 905 876 147
ohsas@ohsas.sk

Hodnotenie
Organizátor