Profesionálny obchodník

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • definovať štruktúru obchodného jednania
 • pripraviť si otázky na zisťovanie motívov u jednotlivých zákazníkov
 • vypracovať argumentáciu na najčastejšie námietky zákazníkov
 • využiť uzatváracie techniky predaja
 • pomenovať základné prvky neverbálnej komunikácie a ich využitie v praxi
 • poznať a odhadnúť typ obchodného partnera
 • ovplyvniť rozhodnutie o kúpe
 • stanoviť si akčný plán pre zefektívnenie vlastného predaja

Cieľová skupina

Obchodní manažéri, obchodní zástupcovia, manažéri predaja, reprezentanti spoločností, obchodníci.

Obsahová náplň

HLAVNÉ TÉMY TRÉNINGU:

 • Komunikácia – neverbálna a verbálna
 • Berneho transakčná analýza – dohoda win : win
 • Aktívne počúvanie (teória ľadovca, vysielač a prijímač)
 • Otázky a reflexia
 • Zvládanie námietok
 • Vlastnosti produktu, výhody produktu a osobné výhody produktu pre klienta
 • Základná typológia klientov
 • Stanovenie si dlhodobého a krátkodobého cieľa
 • Definícia predajného procesu, jeho štruktúra, poznanie a využívanie všetkých jeho fáz
 • Príprava osobného akčného plánu

Lektor:
Mgr. Eva Martinovičová

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní tréningu

Termíny kurzov

09.04.2018 - 10.04.2018
14.06.2018 - 15.06.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Ina Matiašková
mobil:
+421 915 725 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť


Adresa
Svetlá 10, 811 02 Bratislava 1

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 915 725 *** zobraziť

mobil:
+421 915 725 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť

web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)