Profesionálny obchodník

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • definovať štruktúru obchodného jednania
 • pripraviť si otázky na zisťovanie motívov u jednotlivých zákazníkov
 • vypracovať argumentáciu na najčastejšie námietky zákazníkov
 • využiť uzatváracie techniky predaja
 • pomenovať základné prvky neverbálnej komunikácie a ich využitie v praxi
 • poznať a odhadnúť typ obchodného partnera
 • ovplyvniť rozhodnutie o kúpe
 • stanoviť si akčný plán pre zefektívnenie vlastného predaja

Cieľová skupina

Obchodní manažéri, obchodní zástupcovia, manažéri predaja, reprezentanti spoločností, obchodníci.

Obsahová náplň

HLAVNÉ TÉMY TRÉNINGU:

 • Komunikácia – neverbálna a verbálna
 • Berneho transakčná analýza – dohoda win : win
 • Aktívne počúvanie (teória ľadovca, vysielač a prijímač)
 • Otázky a reflexia
 • Zvládanie námietok
 • Vlastnosti produktu, výhody produktu a osobné výhody produktu pre klienta
 • Základná typológia klientov
 • Stanovenie si dlhodobého a krátkodobého cieľa
 • Definícia predajného procesu, jeho štruktúra, poznanie a využívanie všetkých jeho fáz
 • Príprava osobného akčného plánu

Príprava na obchodné jednanie

 • Poznanie klienta, typológia
 • Kto je to? Čo je pre neho dôležité? Na čo počúva? Čo mu môžem ponúknuť?
 • Telefonický dohovor jednania, potvrdenie termínu
 • História jednaní, ich výsledky
 • Analýza trhu, konkurencie
 • aký typ stretnutia ide? Stanovenie SMART cieľa

Obchodné jednanie

 • Zahájenie návštevy
 • Ice break
 • Nadviazanie na predchádzajúce jednanie a výsledky
 • Téma obchodného stretnutia
 • Jadro návštevy
 • Dohoda
 • Zopakovanie dohody

IDENTIFIKÁCIA POTRIEB

Analytická fáza

 • potreba je stav nedostatku niečoho, signalizuje nerovnováhu, zahŕňa v sebe snahu po zmene
 • aktívne počúvanie (cvičenie)
 • otázky (cvičenie), reflexia

Argumentačná fáza

VLASTNOSTI A VÝHODY – čo predáva? (cvičenie)

 • Vlastnosť (feature) – objektívna charakteristika produktu
 • Výhoda (benefit) – prínos produktu
 • Osobná výhoda (impact) – to najdôležitejšie pri predaji
 • Prekonávanie námietok – vytvorenie atmosféry dôvery (cvičenie)
 • Vytvorenie databázy najčastejších námietok (cvičenie)

Rozhodovacia fáza

 • Signály pozitívneho rozhodnutia – neverbálne a verbálne
 • Techniky uzatvorenia: priame uzavretie, sumarizácia, alternatívne uzavretie jednania (cvičenie)

Ukončenie jednania

 • Zhrnutie najdôležitejších bodov rozhovoru
 • Dohodnutie ďalšieho termínu obchodnej návštevy
 • Rozlúčenie sa

Follow up

 • Záznam o jednaní
 • Stanovenie ďalších cieľov

Záver a zhrnutie tréningu

 • Akčný plán rozvoja – aplikácia nových znalostí a zručností v praxi
 • Plánovanie a realizácia obchodných kontaktov s využitím zásad time managementu
 • Vytváranie nových návykov s využitím nových skúseností

Lektor:
Dynamická lektorka s psychologickým pozadím, diplomatickým vystupovaním a vynikajúcimi výsledkami v tréningoch zameraných obchod, marketing s komunikáciu.

Typ a platnosť osvedčenia:
osvedčenie o absolvovaní

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Ina Matiašková
tel:
+421 915 725 *** zobraziť

mobil:
+421 915 725 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť


Adresa
Svetlá 10, 811 02 Bratislava 1

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 915 725 *** zobraziť

mobil:
+421 915 725 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť

web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)