Audit procesov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  • Spoznať princípy a druhy auditov v podnikoch.
  • Uvedomiť si, čo je cieľom auditu, prečo sa robí audit.
  • Prakticky ukázať výstupy z rôznych druhov auditov.

Cieľová skupina

Majstri, predáci, procesní inžinieri, kvalitári a pod.

Obsahová náplň

Prečo sú audity dôležité? Audity, základné pojmy procesných auditov Princípy a účel auditu Použitie výsledkov auditu Druhy auditov Produktivita a audity Kvalita a audity Rýchly podnikový audit Audit výrobného systému – čo si všímať Audity zavedených metód (napr. 5S, TPM a pod.)

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana
tel:
+421 2399 *** zobraziť

mobil:
+421 910 944 *** zobraziť

email:
lendvayova@... zobraziť


Adresa
IPA Slovakia s.r.o., Predmestská 8600/95, 010 01 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/239 90 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobraziť na mape