Projektové riadenie

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolventi spoznajú význam a účel projektového riadenia. Naučia sa riadiť projekty a riešiť tak určité problémy, s ktorými sa stretávajú.

Cieľová skupina

Manažéri spoločností vo výrobnej, nevýrobnej sfére a verejnom sektore.

Obsahová náplň

Projekt a jeho životný cyklus

 • Čo je to projekt a aký je jeho životný cyklus

Úloha projektového manažéra

 • Schopnosti projektového manažéra a najdôležitejšie oblasti pôsobenia role projektového manažéra na projekte
 • Čím trávi projektový manažér 90% svojho času?

Prístupy k projektovému manažmentu

 • Tradičný prístup k projektovému manažmentu verzus agilný prístup
 • Výhody, nevýhody a vhodnosť použitia prístupov v jednotlivých situáciách

Iniciácia projektu

 • Zhodnotenie zámeru projektu, štúdia uskutočniteľnosti, tvorba základnej listiny projektu
 • Definícia širšieho kontextu projektu vychádzajúca z tzv. business času – identifikácia najdôležitejších zúčastnených strán a zaisťovanie základných zdrojov

Projektové plánovanie

 • Tvorba čiastkových plánov ako plánu riadenia rozsahu, času, nákladov, kvality, rizík
 • Tvorba komunikačného plánu, plánu riadenia rizík, plánu ľudských zdrojov, plánu obstarávania a plánu riadenia zainteresovaných strán
 • Integrácia čiastkových plánov do výsledného plánu riadenia projektu

Exekúcia

 • Tvorba projektových dodávok a ich kompletizácia
 • Budovanie projektového tímu, prideľovanie zdrojov, exekúcia jednotlivých častí plánu riadenia projektu, obstarávanie, sledovanie vývoja projektu, status mítingy, úprava časového plánu, sledovanie a riadenie zmien

Monitorovanie a kontrola projektu

 • Meranie, meranie, meranie. Čo sa nedá merať, nedá sa riadiť
 • Meranie aktuálneho stavu projektu a porovnávanie s plánom. Hlavné sú oblasti merania projektových cieľov, kvality dodávok a projektových nákladov

Uzatváranie projektu

 • Projektové „Post-mortem
 • Identifikácia úspechov a zlyhaní projektu, oficiálne uzatvorenie projektu, archivácia dokumentácie a ukončenie obstarávacích vzťahov

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Martin Migát Mgr.
tel:
+421 948 670 *** zobraziť

mobil:
+421 948 670 *** zobraziť

email:
migat@... zobraziť


Adresa
reštaurácia ATRIUM, Štúrova 6 v čase od 9:00 - 16:00hod, Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 670 *** zobraziť

mobil:
+421 948 670 *** zobraziť

email:
education@... zobraziť

web: www.artcomm.sk

Adresa
Artcomm, s.r.o.
Brezová 86, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)