Kurz: Procesný manažment

Popis kurzu

alebo prečo si vybrať kurz Procesný manažment od firmy Kopex:

Ak firma pri určitej veľkosti nezavedie štandardné postupy, neštandardizuje svoje činnosti, ktoré sa následne musia dodržiavať, dochádza vo firme k zmätkom, chaosu a znižovaniu produktivity práce, najmä pri výmene ľudí.

Výraz procesné riadenie sa v organizáciách začal používať so zavádzaním normy ISO 9001. Procesy sa vo firmách popísali a „založili do ISO normy“, alebo sú vo forme nejakých diagramov archivované v drahom softvéri. Zamestnanci strávili pri popise procesov množstvo hodín a dnes majú pocit, že popis procesov nemá žiaden význam. Nevraviac už o tom, že procesy sa zvyčajne popísali izolovane po jednotlivých oddeleniach firmy. Tento prístup zachytí to, čo zamestnanci lokálne beztak vedia, neposkytuje však pohľad na firmu ako globál. O takom zlepšovaní procesov, ktoré pomôže firme z globálneho hľadiska, nie je možné v tomto prípade ani uvažovať.

Tento kurz vás naučí zvoliť si ten správny pohľad na procesné riadenie, naučí vás, aký typ popisu procesu sa hodí na určitý typ firmy, respektíve činností vo firme. Na kurze vám ukážeme praktické príklady zlepšovania procesov, ktoré priniesli firme jednoznačný profit.Obsah kurzu

  • Čo znamená procesný manažment a čo je nutné minimum, ktoré by mala firma zaviesť, aby sa vyhla zmätkom, chaosu a znižovaniu produktivity práce.
  • Ukážka rôznych spôsobov popisu procesov podľa ich účelu a vlastností procesu.
  • Popis a návrh procesov organizácie.
  • Meranie procesov – návrh kľúčových ukazovateľov na meranie procesov.
  • Analýza procesov – identifikácia obmedzení v procesoch organizácie.
  • Zlepšovanie procesov.Cieľová skupina

podnikatelia, vlastníci, manažéri a odborní pracovníciKontaktná osoba

Ing. Juraj Haluška, PhD.
+421 905 642 306
mail@kopex.sk


Organizátor