Preventívna a plánovaná údržba

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Oboznámime Vás s prediktívnou údržbou – vibrodiagnostikou, termodiagnostikou, tribodiagnostikou .Poukážeme na možné riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť v prípade neefektívneho fungovania výrobných zariadení a naopak na prínosy aplikovania prediktívnej údržby vo firme. Pochopíte význam TPM ( Totálne produktívnej údržby )

Počas školenia spoznáte všetky piliere TPM podľa JIPM – Celková efektívnosť zariadenia, Autonómna a Preventívna & Plánovaná údržba .

Pochopíte význam a dôležitosť diagnostiky zariadenia. Dozviete sa čo predstavuje pojem Plánovaná a Prediktívna údržba.

Naučíme Vás aplikovať diagnostické metódy.

Cieľová skupina

Všetci pracovníci údržby, údržbári, plánovači údržby, majster údržby

Obsahová náplň

  • Vývoj údržby, vznik TPM, Henrichov zákon a životnosť zariadení

TPM piliere

  • Straty na výrobných strojoch a zariadeniach – rozdelenie strát
  • Vývoj a stratégie údržby
  • Diagnostika v údržbe
  • Diagnostické metódy – Vibrodiagnostika, Termodiagnostika, Tribodiagnostika
  • Prepojenie Plánovanej a Autonómnej údržby
  • Údržba orientovaná na bezporuchovosť RCM

Lektor:
Ľubomír Šupák, RNDr., Miroslav Giraltoš Ing.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť


Adresa
Univerzitná 8661/6A (hlavná budova CEIT), 010 08 Žilina, Košice, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)