Motivácia ľudí v každodennej praxi

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Manažérska drina začína a končí pri schopnosti podporiť a motivovať ľudí tak, aby svoju prácu robili radi a dobre. Cieľom tréningu je poskytnúť overené nástroje, pomocou ktorých možno rozpoznať, čo ľudí v tíme motivuje – a natrénovať efektívny motivačný rozhovor.

Cieľová skupina

Manažéri, vedúci a team leadri, ktorí vedú ľudí a motiváciu nechcú nechať na náhodu.

Obsahová náplň

5 hlavných vecí, ktoré sa účastníci naučia:

  • Viesť ľudí podľa ich silných stránok a zveriť im náležitú zodpovednosť.
  • Rozpoznávať a využívať motivačné faktory, pomocou ktorých môžu manažéri ovplyvniť motiváciu ľudí (dvojfaktorová teória, hoganovské motivačné faktory atď.).
  • Pomocou modelu motivácie SCARF predchádzať zbytočným drobnostiam, ktoré prispievajú k demotivácii ľudí a udržať v tíme motivujúce prostredie.
  • Rozlišovať individuálne potreby svojich ľudí, tvoriť a overovať hypotézy o ich motivačných potrebách.
  • Viesť motivačný rozhovor, klásť vhodné otázky a dobre rozumieť tomu, čo o svojej motivácii hovorí člen tímu – alebo „zabudni na všetko, čo si sa naučil a spýtaj sa“.

Na tréningu absolvujete viaceré výukové hry, cvičenia a modelové nácviky motivačných rozhovorov.

Výstupom bude motivačná mapa vybraných členov vášho tímu ako podklad pre ďalší rozvoj.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Karolína Noskovičová
mobil:
+421 905 627 *** zobraziť

email:
recepcia@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 905 737 *** zobraziť

email:
recepcia@... zobraziť

web: www.imagelab.sk

Adresa
Image Lab SK, s.r.o.
Jarošova Office Centre, Jarošova 1, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)