Motivácia ľudí v každodennej praxi

Popis kurzu

Manažérska drina začína a končí pri schopnosti podporiť a motivovať ľudí tak, aby svoju prácu robili radi a dobre. Cieľom tréningu je poskytnúť overené nástroje, pomocou ktorých možno rozpoznať, čo ľudí v tíme motivuje – a natrénovať efektívny motivačný rozhovor.

Obsah kurzu

5 hlavných vecí, ktoré sa účastníci naučia:

  • Viesť ľudí podľa ich silných stránok a zveriť im náležitú zodpovednosť.
  • Rozpoznávať a využívať motivačné faktory, pomocou ktorých môžu manažéri ovplyvniť motiváciu ľudí (dvojfaktorová teória, hoganovské motivačné faktory atď.).
  • Pomocou modelu motivácie SCARF predchádzať zbytočným drobnostiam, ktoré prispievajú k demotivácii ľudí a udržať v tíme motivujúce prostredie.
  • Rozlišovať individuálne potreby svojich ľudí, tvoriť a overovať hypotézy o ich motivačných potrebách.
  • Viesť motivačný rozhovor, klásť vhodné otázky a dobre rozumieť tomu, čo o svojej motivácii hovorí člen tímu – alebo „zabudni na všetko, čo si sa naučil a spýtaj sa“.

Na tréningu absolvujete viaceré výukové hry, cvičenia a modelové nácviky motivačných rozhovorov.

Výstupom bude motivačná mapa vybraných členov vášho tímu ako podklad pre ďalší rozvoj.

Cieľová skupina

Manažéri, vedúci a team leadri, ktorí vedú ľudí a motiváciu nechcú nechať na náhodu.

Kontaktná osoba

Mgr. Karolína Noskovičová
+421 905 627 864
recepcia@imagelab.sk

Organizátor