TREND Industry Academy 2017 - 2. séria - Rýchle a jednoduché odhalenie rizikovosti pracoviska

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Poznatky získané na tomto workshope sú predpokladom začatia procesu hodnotenia ergonómie v podniku a riešenia základných zásad zdravých pracovísk z pohľadu ergonómie a legislatívy SR. Účastníci sa oboznámia s hlavnými zásadami projektovania pracovísk, analýzy ergonómie, naučia sa pracovať s mobilnou aplikáciou pre skríningové hodnotenie montážnych, výrobných, či indirektných pracovísk. S využitím prípadových štúdií účastníci identifikujú a odstránia riziká na modelových pracoviskách. Workshop zavŕši predstavenie pohľadu prepojenia všetkých nástrojov ergonómie v zmysle Industry 4.0.

Čo zaujímavé sa dozviete:

  • Získate informácie a podnety, ktoré sú základom pre priemyselného ergonóma, aby sa tak vyhli tvorbe a podpore rizík z pohľadu zdravia pracovníka, efektivity a produktivity práce,
  • budete poznať postup hodnotenia hlavných zásad pracovísk, pracovných pozícií a osvoja si použitie rýchleho skríningu z pohľadu ergonómie,
  • získate možnosť overenia si vlastných poznatkov, či otázok s lektorom s bohatými skúsenosťami s projektovaním pracovísk, ergonómiou a systémami hodnotenia záťaže pracovníka, ktorý mobilnú aplikáciu vytvoril.

Cieľová skupina

Workshop je určený pre stredný a nižší manažment, výkonných pracovníkov poverených riešením otázok projektovania pracovísk, plánovania liniek a otázok zdravia a bezpečnosti pracovníkov.

Obsahová náplň

Obsah

8.00 – 9.00 h

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV A RANNÁ KÁVA S TÝŽDENNÍKOM TREND

9.00 – 13.00 h

Čo znamená zdravé pracovisko?

  • Ako zistiť , či pracovisko vyhovuje zásadám ergonómie a legislatíve?
  • Projektovanie pracovísk a súvisiace riziká – praktické ukážky.

10.30 – 10.45 h

PRESTÁVKA

10.45 – 12.15 h

Skríningové hodnotenie podľa legislatívy s využitím mobilnej aplikácie

  • Práca s aplikáciou – virtuálna a rozšírená realita.
  • Hodnotenie priestorových podmienok pri práci a pracovných polôh a ďalšie moduly aplikácie.

12.15 – 13.00 h

OBED

13.00 – 14.30 h

Preverenie rizík na modelovom pracovisku

  • Prípadová štúdia – preverenie priestorových zásad pracoviska, dosahových zón a pracovných polôh na montážnom pracovisku.

14.30 – 14.45 h

PRESTÁVKA

14.45 – 16.15 h

Hodnotenie indirektných pracovísk

  • Prípadová štúdia – optimalizácia administratívneho pracoviska s využitím modulu aplikácie CERAA.

Pokrokové nástroje ergonómie v zmysle konceptu Industry 4.0

  • Prepojenie modernej ergonómie v zmysle Industry 4.0.

Lektor:
ng. Martina Gašová, PhD.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)