Kontrolná dokumentácia

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Čo patrí do kontrolnej dokumentácie? Načo slúži kontrolná dokumentácia? Aké informácie obsahuje kontrolná dokumentácia? Potrebujem ju aj ja pri svojej práci? Kde všade musí byť dostupná? Pre koho musí byť dostupná?

Cieľom kurzu je Vás oboznámiť so základnou dokumentáciou, ktorá je nevyhnutná na to , aby boli výrobné operácie, resp.parametre produktu/ procesu vykonané podľa požiadaviek interného alebo externého zákazníka.

Cieľová skupina

Inžinieri kvality vo výrobe, inžinieri kvality pre styk so zákazníkom, inšpektori kvality, kontrolóri, majstri výroby

Obsahová náplň

Obsah:

  • Požiadavky na dokumentáciu
  • Druhy kontrolnej dokumentácie
  • Plán kontroly a riadenia
  • Rozbor plánu kontroly a riadenia
  • Formy plánov kontroly a riadenia
  • Väzby plánu kontroly a riadenia na iné dokumenty
  • Kontrolný postup
  • Katalóg chýb
  • Praktické ukážky
  • Diskusia – priestor pre účastníkov

Lektor:
Ing.Jaroslava Bušfyová, PhD., zaoberá sa otázkami riadenia, zlepšovania a optimalizácie procesov na báze kontinuálneho zlepšovania procesov, na čo je orientovaná aj jej lektorská a projektová činnosť.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť


Adresa
Univerzitná 8413/6, 010 08 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)