Kontrolná dokumentácia

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Podľa čoho overujete, že vyrábate dobre? Aké sú mantinely a kde sú uvedené? Čo robiť keď sa vyrobí zle? Vysvetlíme Vám základné druhy kontrolnej dokumentácie. Naučíme Vás čítať kontrolnú dokumentáciu a vedieť ju použiť.

Cieľom kurzu je Vás oboznámiť so základnou dokumentáciou, ktorá je nevyhnnutná na to , aby boli výrobné operácie, resp.parametre produktu/ procesu vykonané podľa požiadaviek interného alebo externého zákazníka.

Cieľová skupina

Inžinieri kvality vo výrobe, inžinieri kvality pre styk so zákazníkom, inšpektori kvality, kontrolóri, majstri výroby

Obsahová náplň

 • Plán kontroly a riadenia ( kontrolný plán ) a jeho časti
  • Formy kontrolných plánov
  • Použitie plánu kontroly a riadenia
  • Väzba plánu kontroly a riadenia na inú dokumentáciu
  • Kontrolný postup
  • Druhy kontrolných postupov ( inštrukcií )
  • Najčastejšie chyby v plánoch kontroly a riadenia a v kontrolných postupoch
  • Praktické ukážky
  • Diskusia – priestor pre účastníkov

Lektor:
Ing.Jaroslava Bušfyová, PhD., zaoberá sa otázkami riadenia, zlepšovania a optimalizácie procesov na báze kontinuálneho zlepšovania procesov, na čo je orientovaná aj jej lektorská a projektová činnosť. V minulosti pracovala ako inžinier kvality a inte

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

07.09.2017

kurz sa otvára v Žiline

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil: +421 908 297 215
e-mail: barbora.medvecka@ceitgroup.eu

Adresa
Univerzitná 8413/6, 010 08 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/513 74 35
mobil: +421 915 958 739
email: info@ceitacademy.eu
web: www.ceitgroup.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape