DETSKÁ EKONOMICKÁ UNIVERZITA 2016

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Cieľom Detskej ekonomickej univerzity je priblížiť deťom vo veku od 9 – 14 rokov svet ekonómie, a oboznámiť ich so základnými pojmami, aktuálnymi ekonomickými témami prostredníctvom prednášok skúsených pedagógov, ako aj renomovaných odborníkov z praxe.

Na konci štúdia na Detskej ekonomickej univerzity získajú diplom a titul inžinier – junior Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Cieľová skupina

žiaci 4–8 ročníka základných škôl(vek 9–14 rokov)

Obsahová náplň

Program detskej univerzity BBS EUBA je rozvrhnutý do dvoch týždňov v termíne 4. júl – 15 . júl 2016. Po slávnostnom otvorení sa uskutoční zápis spolu s výberom voliteľných aktivít. Štúdium na Detskej univerzite bude prebiehať formou povinných prednášok a dobrovoľných workshopov, výletov a exkurzií.

Výsledkom projektu je zmysluplne strávený volný čas počas letných prazdnin a iniciovanie záujmu o vyššie vzdelanie. Program sa snažíme každoročne obmienať a aktualizovať , ku koncu projektu každoročne vykonávame prieskum – čo deti najviac zaujalo a naopak ,v zmysle zatraktívnenia tejto aktivity.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Peter Mášik
tel: +421 2/593 021 30
e-mail: peter.masik@euba.sk

Adresa
Palisády 22, 811 06 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/672 953 75
email: bbs@euba.sk
web: www.euba.sk/bbs

Adresa
Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
Dolnozemská ulica č.1, Bratislava Zobraziť na mape