Detail kurzu

Preškolenie interných audítorov systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa IATF 16949:2016

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

  • udržanie si kvalifikácie interného audítora
  • oboznámenie so zmenami v normách a predpisoch


Bližšia špecifikácia webináru: Platforma pre webinár je zabezpečená a nevyžaduje si žiadne inštalácie. Prihlásite sa z práce alebo z domu, jednoducho pomocou linku, ktorý Vám pošleme na e-mail a stanete sa tak účastníkom školenia. Pomocou webinárovej platformy budete môcť klásť otázky cez mikrofón alebo diskutovať cez chat so školiteľom v reálnom čase.

Obsah kurzu

  • oboznámenie s aktuálnym stavom noriem a predpisov pre automobilový priemysel,
  • oboznámenie sa so zmenami v normách a predpisoch – SI, FAQ (komuniké IATF),
  • procesný prístup k auditovaniu v automobilovom priemysle - zistenia z witness auditov vykonaných dozorným orgánom IATF,
  • najčastejšie sa opakujúce nezhody pri certifikačných auditoch podľa požiadaviek noriem IATF 16949:2016 a ISO 9001:2015,
  • príklady z praxe, diskusia

Cieľová skupina

Interní audítori IATF 16949, ktorí si chcú udržať kvalifikáciu, ako aj manažérom, ktorí riadia SMK podľa požiadaviek normy IATF 6949.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré oprávňuje účastníka kurzu k výkonu interného audítora Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály.

Kontaktná osoba

Ing. Gabriela Barzíková
+421 903 580 019
gabriela.barzikova@tuvsud.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať