DETAIL KURZU

Preškolenie interných audítorov systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa IATF 16949:2016

Od:

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

  • získanie a udržanie si kvalifikácie interného audítora
  • oboznámenie so zmenami v normách a predpisoch
  • kurz je určený pre interných audítorov ISO/TS 16949, ktorí chcú byť internými audítormi aj podľa normy IATF 16949:2016
Obsah kurzu

  • Oboznámenie s aktuálnym stavom noriem a predpisov pre výkon interných auditov v automobilovom priemysle
  • Oboznámenie so zmenami v „Pravidlách pre certifikáciu v automobilovom priemysle“, 5. vydanie
  • Zmeny v terminológii, vybrané kapitoly normy ISO 9000:2015
  • Procesný prístup k auditovaniu v automobilovom priemysle
  • Výklad požiadaviek normy IATF 16949:2016, vrátane výkladu požiadaviek normy ISO 9001:2015 + príklady z praxe, diskusia, doplnené o najčastejšie sa opakujúce špecifické požiadavky zákazníkov
  • Test, overenie vedomostí

Cieľová skupina

Kurz je určený pre interných audítorov IATF 16949:2016.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré oprávňuje účastníka kurzu k výkonu interného audítora

Kontaktná osoba

Ing. Gabriela Barzíková
+421 2/482 912 07
gabriela.barzikova@tuv-sud.sk

Hodnotenie
Organizátor