Detail kurzu

Interný audítor systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

KURZ REALIZUJEME PREZENČNOU FORMOU V BRATISLAVE, V KOŠICIACH A AJ AKO WEBINÁR

Získate znalosti a zručnosti potrebné na vykonávanie funkcie interného audítora systému manažérstva kvality v spoločnosti. Praktickou formou sa oboznámite s priebehom auditov, ich dokumentovaním a zásadami chovania pri audite. Budete mať možnosť konzultovať svoje praktické skúsenosti s odborníkom a kolegami z rovnakého alebo iného odboru

Termíny:

20.-21.09.2023 - Bratislava

19.-20.06.2023, 28.-29.11.2023 - online

10.-11.05.2023 - Košice

Bližšia špecifikácia webináru: Platforma pre webinár je zabezpečená a nevyžaduje si žiadne inštalácie. Prihlásite sa z práce alebo z domu, jednoducho pomocou linku, ktorý Vám pošleme na e-mail a stanete sa tak účastníkom školenia. Pomocou webinárovej platformy budete môcť klásť otázky cez mikrofón alebo diskutovať cez chat so školiteľom v reálnom čase.

Obsah kurzu

  • oboznámenie účastníkov kurzu s požiadavkami normy EN ISO 9001:2015,
  • význam a potreba auditovania systému managementu kvality internými audítormi,
  • priblíženie požiadaviek normy EN ISO 19011:2018,
  • priebeh a dokumentovanie interného auditu,
  • simulácia interného auditu,
  • kvalifikácia interných audítorov,
  • vysvetlenie techniky interných auditov v organizáciách,
  • základy psychológie pre interných audítorov,
  • osobná prezentácia a komunikácia pri audite.

Cieľová skupina

Kurz je určený pracovníkom stredného a nižšieho manažmentu (vedúcim útvarov, riadiacim pracovníkom), pracovníkom, ktorí poznajú procesy prebiehajúce v spoločnosti a sú spôsobilí vykonávať interné audity. Zároveň je kurz určený pre majiteľov malých spoločností, ktorí si chcú vykonávať interné audity samostatne.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré účastníka oprávňuje vykonávať interné audity. Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály.

Kontaktná osoba

Ing. Gabriela Barzíková
+421 903 580 019
gabriela.barzikova@tuvsud.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať