DETAIL KURZU

Interný audítor systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015

Od:

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Získate znalosti a zručnosti potrebné na vykonávanie funkcie interného audítora systému manažérstva kvality v spoločnosti. Praktickou formou sa oboznámite s priebehom auditov, ich dokumentovaním a zásadami chovania pri audite. Budete mať možnosť konzultovať svoje praktické skúsenosti s odborníkom a kolegami z rovnakého alebo iného odboru

Obsah kurzu

  • oboznámenie účastníkov kurzu s požiadavkami normy EN ISO 9001:2015,
  • význam a potreba auditovania systému managementu kvality internými audítormi,
  • priblíženie požiadaviek normy EN ISO 19011:2018,
  • priebeh a dokumentovanie interného auditu,
  • simulácia interného auditu,
  • kvalifikácia interných audítorov,
  • vysvetlenie techniky interných auditov v organizáciách,
  • základy psychológie pre interných audítorov,
  • osobná prezentácia a komunikácia pri audite.

Cieľová skupina

Kurz je určený pracovníkom stredného a nižšieho manažmentu (vedúcim útvarov, riadiacim pracovníkom), pracovníkom, ktorí poznajú procesy prebiehajúce v spoločnosti a sú spôsobilí vykonávať interné audity. Zároveň je kurz určený pre majiteľov malých spoločností, ktorí si chcú vykonávať interné audity samostatne.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré účastníka oprávňuje vykonávať interné audity. Poznámka k cene

Klienti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. majú zľavu 15% z ceny školenia

Kontaktná osoba

Ing. Gabriela Barzíková
+421 903 580 019
gabriela.barzikova@tuv-sud.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať