Detail kurzu

Preškolenie interných audítorov systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

KURZ REALIZUJEME PREZENČNOU FORMOU V BRATISLAVE A AJ AKO WEBINÁR

Cieľom kurzu je:
  • udržanie si kvalifikácie interného audítora;
  • oboznámenie so zmenami v normách a predpisoch;
  • kurz je určený pre interných audítorov EN ISO 9001:2015, ktorí sa chcú zdokonaliť a predĺžiť si platnosť osvedčenia interného audítora;

Obsah kurzu

  • Oboznámenie s aktuálnym stavom noriem a predpisov pre výkon interných auditov
  • Požiadavky normy EN ISO 9001:2015 pre systémy manažérstva kvality
  • Výskyt a riešenie najčastejších nezhôd v SMK podľa skúseností z certifikačných auditov
  • Záverečný test
  • Záver – Diskusia, Vyhodnotenie kurzu

Cieľová skupina

Kurz je určený pre interných audítorov systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2015

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré účastníka oprávňuje vykonávať interné audity.

Kontaktná osoba

Ing. Gabriela Barzíková
+421 903 580 019
gabriela.barzikova@tuvsud.com

Hodnotenie
Organizátor