Detail kurzu

VIDEOŠKOLENIE - Anti Bribery - Interný audítor systému protikorupčného manažérstva podľa normy ISO 37001

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Po dokončení školenia budú úspešní absolventi schopní s nadviazaním na cyklus PDCA uchopiť model založený na PDCA pre ISO 37001, rozumieť internému auditu pri udržiavaní a zlepšovaní ABMS, zhostiť sa úloh a povinností audítora pri plánovaní, vedení, hlásení a sledovaní vnútorného auditu systému riadenia proti korupcii v súlade s normou ISO 19011. Po absolvovaní kurzu bude môcť plánovať, vykonávať, hlásiť a sledovať interný audit manažérskeho systému proti korupcii založeného na norme ISO 37001 v súlade s normou ISO 19011. Účastníci, ktorí absolvovali všetky časti školenia a priebežné hodnotenie, získajú certifikát ako doklad o absolvovaní školenia.


Obsah kurzu

  • Úvod do systému manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001:2016

  • Súvislosti organizácie

  • Vodcovstvo

  • Plánovanie

  • Podpora

  • Prevádzka

  • Hodnotenie výkonnosti

  • Zlepšovanie

  • Vykonávanie auditov podľa ISO 19011:2018

Cieľová skupina

Zamestnanci, ktorí sú zodpovední za rozvoj a udržiavanie ABMS (Anti Bribery Management System), nazývaný tiež protikorupčný systém manažérstva. Tým, ktorí chcú preskúmať nové kariérne príležitosti v oblasti auditu manažérskych systémov. Odporúča sa, aby mali účastníci znalosti základnej koncepcie boja proti korupcii. Účelom tohto školenia je poskytnúť znalosti a zručnosti potrebné na vykonanie interného auditu ABMS podľa ISO 37001 a na podanie správy o efektívnej implementácii a udržiavaní ABMS (Anti Bribery Management System) v súlade s ISO 19011.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania

Kontaktná osoba

Ing. Gabriela Barzíková
+421 2/482 912 07
gabriela.barzikova@tuv-sud.sk

Hodnotenie
Organizátor