Detail kurzu

Interný audítor systémov manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001:2018

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

KURZ REALIZUJEME PREZENČNOU FORMOU V BRATISLAVE, V KOŠICIACH A AJ AKO WEBINÁR

Objasniť účastníkom kurzu filozofiu a požiadavky normy ISO 45001:2018. Pripraviť účastníkov kurzu na vykonávanie interných auditov manažérskeho systému v zmysle normy ISO 19011 na požiadavky ISO 45001 v spojení s požiadavkami legislatívy.

Bližšia špecifikácia webináru: Platforma pre webinár je zabezpečená a nevyžaduje si žiadne inštalácie. Prihlásite sa z práce alebo z domu, jednoducho pomocou linku, ktorý Vám pošleme na e-mail a stanete sa tak účastníkom školenia. Pomocou webinárovej platformy budete môcť klásť otázky cez mikrofón alebo diskutovať cez chat so školiteľom v reálnom čase.


Obsah kurzu

Manažérstvo BOZP, procesný prístup, požiadavky normy EN ISO 45001:2018, požiadavky normy ISO 19011, prístup audítora, príklady realizácie interných auditov, praktické cvičenia vykonania interného auditu, psychológia a komunikácia pri audite, test.


Termíny:

26.-27.9.2022 - Bratislava

23.-24.11.2022 - online

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov organizácie, ktorí budú audítormi SM BOZP podľa požiadaviek normy ISO 45001 nadväzujúcej na predchodcu normy OHSAS 18001. Je vhodný aj pre manažment a ostatných pracovníkov organizácie, ktorí sú zodpovední za činnosti súvisiace so zaisťovaním BOZP v organizácii, za prestavbu, budovanie, prevádzkovanie SM BOZP v organizácii.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré účastníka oprávňuje vykonávať interné audity. Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály.

Kontaktná osoba

Ing. Gabriela Barzíková
+421 903 580 019
gabriela.barzikova@tuvsud.com

Hodnotenie
Organizátor