DETAIL KURZU

Interný audítor SMK pre automobilový priemysel podľa IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 - Bratislava

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Objasniť účastníkom kurzu filozofiu a požiadavky normy IATF 16949:2016. Pripraviť účastníkov kurzu na vykonávanie interných auditov manažérskeho systému podľa normy EN ISO 19011 zmysle požiadaviek normy IATF 16949:2016.Obsah kurzu

Manažérstvo kvality, procesný prístup, požiadavky normy IATF 16949:2016, požiadavky normy ISO 19011, prístup audítora, príklady realizácie interných auditov, praktické cvičenia vykonania interného auditu, psychológia a komunikácia pri audite, test.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov organizácií, ktorí si zavádzajú alebo uplatňujú systém manažérstva podľa normy IATF 16949:2016 a vykonávajú resp. budú vykonávať funkciu manažér kvality alebo interný audítor.
Certifikát Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré oprávňuje účastníka kurzu k výkonu interného audítora

Kontaktná osoba

Ing. Gabriela Barzíková
+421 2/482 912 71
gabriela.barzikova@tuv-sud.sk

Hodnotenie
Organizátor