Detail kurzu

Interný audítor SMK pre automobilový priemysel podľa IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Získate znalosti a kvalifikáciu pre uskutočňovanie interných auditov a dodávateľských auditov podľa požiadaviek IAFT 16949 a špecifických požiadaviek OEM. Zorientujete sa v základných technikách zabezpečovania kvality v automobilovom priemysle. Školenie je ukončené záverečným testom, na ktorého základe Vám bude vystavené osvedčenie Interného audítora

Bližšia špecifikácia webináru: Platforma pre webinár je zabezpečená a nevyžaduje si žiadne inštalácie. Prihlásite sa z práce alebo z domu, jednoducho pomocou linku, ktorý Vám pošleme na e-mail a stanete sa tak účastníkom školenia. Pomocou webinárovej platformy budete môcť klásť otázky cez mikrofón alebo diskutovať cez chat so školiteľom v reálnom čase.

Kurz bude prebiehať v dňoch: 21.-23.9. a 27.-28.9.2021

Obsah kurzu

  • zmeny IATF 16949 proti ISO/TS 16949,
  • základný výklad požiadaviek ISO 9001:2015 a IATF 16949,
  • špecifické požiadavky zákazníkov,
  • core tools: APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA – základné znalosti,
  • procesný prístup k auditovaniu podľa IATF,
  • praktické precvičenie techniky auditov

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov organizácií, ktoré si zavádzajú alebo uplatňujú systém manažérstva kvality podľa normy IATF 16949:2016 a vykonávajú resp. budú vykonávať funkciu manažér kvality alebo interný audítor. Osoby pracujúce v oblasti manažérstva kvality, predstavitelia nižšieho, stredného a vrcholového manažmentu
Certifikát Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré oprávňuje účastníka kurzu k výkonu interného audítora pre interné audity a audity druhou stranou SMK pre automobilový priemysel podľa požiadaviek normy IATF 16949:2016 Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály.

Kontaktná osoba

Ing. Gabriela Barzíková
+421 903 580 019
gabriela.barzikova@tuvsud.com

Hodnotenie
Organizátor