Detail kurzu

Asertivita a riešenie konfliktných situácií v praxi

TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.

Popis kurzu

Ako zlepšiť komunikačné zručnosti a schopnosť presadiť sa bez narušenia medziľudských vzťahov

Naučiť sa asertívne zvládať konfliktné situácie v práci aj mimo nej

Práca s kritikou a so spätnou väzbou

Obsah kurzu

Komunikácia - základ sociálnej interakcie

 • Verbálna a neverbálna komunikácia – analýza neverbálnych prejavov seba i partnera
 • Bariéry v komunikácii
 • Typológia komunikačných partnerov, voľba vhodnej stratégie a komunikačného štýlu
 • Najčastejšie prekážky v komunikácii 

Asertivita v praktickom živote

 • Asertívna filozofia a asertívne práva
 • Charakteristiky a rozlišovanie základných štýlov správania sa: agresívne, manipulačné, pasívne a asertívne správanie
 • Asertívne reakcie na tieto štýly správania sa
 • Techniky asertívnej komunikácie

Spätná väzba

 • Ako prijímať a dávať spätnú väzbu
 • Vyrovnávanie sa s kritikou – konštruktívna kritika
 • Asertívna argumentácia
 • Ako sa ochrániť pred manipuláciou a útokmi

Riešenie konfliktných situácií

 • Analýza konfliktných situácií na pracovisku
 • Výukový film: Druhy konfliktov na pracovisku a ich riešenie
 • Konflikt a jeho pochopenie
 • Zdroje konfliktu, fázy konfliktu
 • Spôsoby riešenia konfliktov
 • Pochopenie vlastného - preferovaného prístupu riešenia konfliktov
 • Riešenie typických situácií z praxe

Cieľová skupina

Zamestnanci, experti, špecialisti inštitúcií a firiem, ktorí by si chceli rozvinúť komunikačné zručnosti na vyššej úrovni, naučiť sa riešiť rôzne situácie asertívne, brániť sa slovnej agresivite a manipulácii.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní tréningu Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, občerstvenie počas tréningu, obed formou donášky, osvedčenie o absolvovaní.

Kontaktná osoba

Mgr. Ina Matiašková
+421 915 725 884
treningy@tcg.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať